E-Dziennik
Dotacja MKiDN

Przebudowa, modernizacja i remont części budynku z przeznaczeniem na internat szkolny - etap V

Logo_MKiDN_96cefc3e3dd84f45fd29ceb4ef511464_1b656142e9947eda09aaf1da92a36482.jpg

a1_8ef0ba2931be6b9b2844730385c7c9c9.JPG

a2_8ef0ba2931be6b9b2844730385c7c9c9.jpg

Zespół Szkół Plastycznych w Zakopanem zakończył w 2015 roku realizację wieloletniego zadania związanego z adaptacją i dostosowaniem części nieużytkowej budynku do potrzeb tworzonego przyszkolnego internatu.
W ramach ostatniego, realizowanego w 2015 roku etapu projektu pod nazwą: “Przebudowa, modernizacja i remont części budynku z przeznaczeniem na internat szkolny ZSP w Zakopanem - V etap” wykonano prace budowlano - instalacyjne wykończeniowe dotyczące m.in.:
a) Robót budowlanych i zagospodarowanie terenu (roboty wykończeniowe podłogi, malowanie ścian i sufitów, okładziny ścienne, odnowienie powierzchni utwardzonych i zrobienie dodatkowej z kostki betonowej).

b) Robót instalacyjnych elektrycznych i słaboprądowych (okablowanie, gniazda, oprawy, wyłączniki, montaż systemu p.poż. w części dydaktycznej budynku).

c) Robót instalacyjnych sanitarnych (centralne ogrzewanie, wod-kan).

d) Robót i usług dodatkowych związanych z: rozbudową instalacji centralnego ogrzewania (montaż dodatkowego grzejnika), rozbudową instalacji monitoringu (montaż kamer oraz okablowania), montażem żaluzji i rolet wewnętrznych, wymianą stolarki okiennej€“ (1 okno), wymianą bram wjazdowych na teren nieruchomości (4 szt.)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków MKiDN na kwotę 330.000 zł. Całkowita wartość w 2015 roku projektu wyniosła 330.000 zł.

Fot.: Janusz Tomczak

a4_8ef0ba2931be6b9b2844730385c7c9c9.JPG

a5_8ef0ba2931be6b9b2844730385c7c9c9.JPG

a6_8ef0ba2931be6b9b2844730385c7c9c9.JPG

a7_8ef0ba2931be6b9b2844730385c7c9c9.JPG

a8_8ef0ba2931be6b9b2844730385c7c9c9.JPG

a9_8ef0ba2931be6b9b2844730385c7c9c9.JPG

a10_8ef0ba2931be6b9b2844730385c7c9c9.JPG

a11_bba9081495d3e5401be90053734cbb61.JPG

a12_bba9081495d3e5401be90053734cbb61.JPG

a13_bba9081495d3e5401be90053734cbb61.JPG

a14_bba9081495d3e5401be90053734cbb61.JPG

a15_bba9081495d3e5401be90053734cbb61.JPG

a16_bba9081495d3e5401be90053734cbb61.JPG

a17_bba9081495d3e5401be90053734cbb61.JPG

a18_bba9081495d3e5401be90053734cbb61.JPG

a19_bba9081495d3e5401be90053734cbb61.JPG

a20_bba9081495d3e5401be90053734cbb61.JPG

a21_a7c9eecf79b848fe102389772740e662.JPG

a22_a7c9eecf79b848fe102389772740e662.JPG

a23_a7c9eecf79b848fe102389772740e662.JPG

a24_a7c9eecf79b848fe102389772740e662.JPG

a25_a7c9eecf79b848fe102389772740e662.JPG

a26_a7c9eecf79b848fe102389772740e662.JPG

a27_a7c9eecf79b848fe102389772740e662.JPG

a28_a7c9eecf79b848fe102389772740e662.JPG

a29_a7c9eecf79b848fe102389772740e662.JPG

a30_a7c9eecf79b848fe102389772740e662.JPG

a31_7d52f58d313e278c59811b1bb8e0766f.JPG

a32_7d52f58d313e278c59811b1bb8e0766f.JPG

a33_7d52f58d313e278c59811b1bb8e0766f.JPG

a34_7d52f58d313e278c59811b1bb8e0766f.JPG

a35_7d52f58d313e278c59811b1bb8e0766f.JPG

a36_7d52f58d313e278c59811b1bb8e0766f.JPG

a37_7d52f58d313e278c59811b1bb8e0766f.JPG

a38_7d52f58d313e278c59811b1bb8e0766f.JPG

a39_7d52f58d313e278c59811b1bb8e0766f.JPG

a40_7d52f58d313e278c59811b1bb8e0766f.JPG

a41_47fc6aa87f21cc6bdacc4691198c36fd.JPG

a42_47fc6aa87f21cc6bdacc4691198c36fd.JPG

a43_47fc6aa87f21cc6bdacc4691198c36fd.JPG

a44_47fc6aa87f21cc6bdacc4691198c36fd.JPG

a45_47fc6aa87f21cc6bdacc4691198c36fd.JPG

a46_47fc6aa87f21cc6bdacc4691198c36fd.JPG

a47_47fc6aa87f21cc6bdacc4691198c36fd.JPG

a48_47fc6aa87f21cc6bdacc4691198c36fd.JPG

a49_47fc6aa87f21cc6bdacc4691198c36fd.JPG

a50_47fc6aa87f21cc6bdacc4691198c36fd.JPG

a51_54c94e62f6bbc8dd768e19fd0a780fcc.JPG

a52_54c94e62f6bbc8dd768e19fd0a780fcc.JPG

a53_54c94e62f6bbc8dd768e19fd0a780fcc.JPG

a54_54c94e62f6bbc8dd768e19fd0a780fcc.jpg

a55_54c94e62f6bbc8dd768e19fd0a780fcc.jpg

a56_54c94e62f6bbc8dd768e19fd0a780fcc.jpg

a57_54c94e62f6bbc8dd768e19fd0a780fcc.jpg

a58_54c94e62f6bbc8dd768e19fd0a780fcc.jpg

a59_54c94e62f6bbc8dd768e19fd0a780fcc.jpg

a60_54c94e62f6bbc8dd768e19fd0a780fcc.jpg

a61_54c94e62f6bbc8dd768e19fd0a780fcc.jpg

Logo_MKiDN_96cefc3e3dd84f45fd29ceb4ef511464_1b656142e9947eda09aaf1da92a36482.jpg

W 2014 roku Zespół Szkół Plastycznych w Zakopanem kontynuował realizację projektu pod nazwą „Przebudowa, modernizacja i remont części budynku z przeznaczeniem na internat szkolny Zespołu Szkół Plastycznych w Zakopanem”. Był to już IV etap realizacji zadania.

Zadanie:€“ na podstawie umowy nr 07154/14 - zostało dofinansowane ze środków MKiDN kwotą 280.000 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano prace budowlano - instalacyjne wykończeniowe.

Realizacja projektu stanowiła kontynuację wieloletniego zadania dostosowania istniejących pomieszczeń do potrzeb tworzonego przyszkolnego internatu.

a1_8985ea077cddfc260551d4a11489fd94.JPG

a2_8985ea077cddfc260551d4a11489fd94.JPG

a3_8985ea077cddfc260551d4a11489fd94.JPG

a4_8985ea077cddfc260551d4a11489fd94.JPG

a5_8985ea077cddfc260551d4a11489fd94.JPG

a6_8985ea077cddfc260551d4a11489fd94.JPG

a7_8985ea077cddfc260551d4a11489fd94.JPG

a8_8985ea077cddfc260551d4a11489fd94.JPG

a9_8985ea077cddfc260551d4a11489fd94.JPG

a10_8985ea077cddfc260551d4a11489fd94.JPG

a11_6f4f93cabb0a30c075a8b4f7d5581fda.JPG

a12_6f4f93cabb0a30c075a8b4f7d5581fda.JPG

a13_6f4f93cabb0a30c075a8b4f7d5581fda.JPG

a14_6f4f93cabb0a30c075a8b4f7d5581fda.JPG

a15_6f4f93cabb0a30c075a8b4f7d5581fda.JPG

a16_6f4f93cabb0a30c075a8b4f7d5581fda.JPG

a17_6f4f93cabb0a30c075a8b4f7d5581fda.JPG

a18_6f4f93cabb0a30c075a8b4f7d5581fda.JPG

a19_6f4f93cabb0a30c075a8b4f7d5581fda.JPG

a21_ffc6ee981f09360222a8d04d1c3d6a7d.JPG

a22_ffc6ee981f09360222a8d04d1c3d6a7d.JPG

a23_ffc6ee981f09360222a8d04d1c3d6a7d.JPG

a24_ffc6ee981f09360222a8d04d1c3d6a7d.JPG

a25_ffc6ee981f09360222a8d04d1c3d6a7d.JPG

a26_ffc6ee981f09360222a8d04d1c3d6a7d.JPG

a27_ffc6ee981f09360222a8d04d1c3d6a7d.JPG

a28_ffc6ee981f09360222a8d04d1c3d6a7d.JPG

a29_ffc6ee981f09360222a8d04d1c3d6a7d.JPG

a30_ffc6ee981f09360222a8d04d1c3d6a7d.JPG

a31_91b5d34d954c3e45cf36be2fee42b581.JPG

a32_91b5d34d954c3e45cf36be2fee42b581.JPG

a33_91b5d34d954c3e45cf36be2fee42b581.JPG

a37_91b5d34d954c3e45cf36be2fee42b581.JPG

a38_91b5d34d954c3e45cf36be2fee42b581.JPG

a39_91b5d34d954c3e45cf36be2fee42b581.JPG

a40_91b5d34d954c3e45cf36be2fee42b581.JPG

a41_b5ba4c62ab408f1c142c74513fb358d6.JPG

a42_b5ba4c62ab408f1c142c74513fb358d6.JPG

a43_b5ba4c62ab408f1c142c74513fb358d6.JPG

a44_b5ba4c62ab408f1c142c74513fb358d6.JPG

a45_b5ba4c62ab408f1c142c74513fb358d6.JPG

a46_b5ba4c62ab408f1c142c74513fb358d6.JPG

a47_b5ba4c62ab408f1c142c74513fb358d6.JPG

a48_b5ba4c62ab408f1c142c74513fb358d6.JPG

a49_b5ba4c62ab408f1c142c74513fb358d6.JPG

a50_b5ba4c62ab408f1c142c74513fb358d6.JPG

a51_e4d66874fd110a57dec9b1b3fecf7eeb.JPG

a52_e4d66874fd110a57dec9b1b3fecf7eeb.JPG

a53_e4d66874fd110a57dec9b1b3fecf7eeb.JPG

a54_e4d66874fd110a57dec9b1b3fecf7eeb.JPG

a55_e4d66874fd110a57dec9b1b3fecf7eeb.JPG

a56_e4d66874fd110a57dec9b1b3fecf7eeb.JPG

a57_e4d66874fd110a57dec9b1b3fecf7eeb.JPG

a58_e4d66874fd110a57dec9b1b3fecf7eeb.JPG

a59_e4d66874fd110a57dec9b1b3fecf7eeb.JPG

a60_e4d66874fd110a57dec9b1b3fecf7eeb.JPG

Logo_MKiDN_96cefc3e3dd84f45fd29ceb4ef511464_1b656142e9947eda09aaf1da92a36482.jpg

Zespół Szkół Plastycznych w Zakopanem realizował w 2013 roku projekt pod nazwą “Przebudowa, modernizacja i remont części budynku z przeznaczeniem na internat szkolny Zespołu Szkół Plastycznych w Zakopanem -€“ III etap”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków MKiDN na kwotą 400.000 zł. Całkowita wartość projektu wyniosła 707.000 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano prace budowlano - instalacyjne wykończeniowe.

Realizacja projektu stanowiła kontynuację wieloletniego zadania dostosowania istniejących pomieszczeń do potrzeb tworzonego przyszkolnego internatu.

Fot.: Janusz Tomczak

a1_f6ff04a899c90694f3e21bd55039407f.jpg

a2_f6ff04a899c90694f3e21bd55039407f.jpg

a3_f6ff04a899c90694f3e21bd55039407f.jpg

a4_f6ff04a899c90694f3e21bd55039407f.jpg

a5_f6ff04a899c90694f3e21bd55039407f.jpg

a6_f6ff04a899c90694f3e21bd55039407f.jpg

a7_f6ff04a899c90694f3e21bd55039407f.jpg

a8_f6ff04a899c90694f3e21bd55039407f.jpg

a9_f6ff04a899c90694f3e21bd55039407f.jpg

a10_f6ff04a899c90694f3e21bd55039407f.jpg

a11_f6ff04a899c90694f3e21bd55039407f.jpg

a12_f6ff04a899c90694f3e21bd55039407f.jpg

a13_f6ff04a899c90694f3e21bd55039407f.jpg

a14_0565af22157fd44299eaf917a81bfae4.jpg

a15_f6ff04a899c90694f3e21bd55039407f.jpg

a16_87cc84cdd5445967fbf88e0994be4915.jpg

a17_87cc84cdd5445967fbf88e0994be4915.jpg

a18_87cc84cdd5445967fbf88e0994be4915.jpg

a19_87cc84cdd5445967fbf88e0994be4915.jpg

a20_87cc84cdd5445967fbf88e0994be4915.jpg

a21_87cc84cdd5445967fbf88e0994be4915.jpg

a22_87cc84cdd5445967fbf88e0994be4915.jpg

a23_87cc84cdd5445967fbf88e0994be4915.jpg

a24_87cc84cdd5445967fbf88e0994be4915.jpg

a25_87cc84cdd5445967fbf88e0994be4915.jpg

a26_87cc84cdd5445967fbf88e0994be4915.jpg

a27_87cc84cdd5445967fbf88e0994be4915.jpg

a28_87cc84cdd5445967fbf88e0994be4915.jpg

a29_87cc84cdd5445967fbf88e0994be4915.jpg

a30_87cc84cdd5445967fbf88e0994be4915.jpg

a31_25a950323e2aa2951ef4aa91dfce4862.jpg

a32_25a950323e2aa2951ef4aa91dfce4862.jpg

a33_25a950323e2aa2951ef4aa91dfce4862.jpg

a34_25a950323e2aa2951ef4aa91dfce4862.jpg

a35_25a950323e2aa2951ef4aa91dfce4862.jpg

a36_25a950323e2aa2951ef4aa91dfce4862.jpg

a37_25a950323e2aa2951ef4aa91dfce4862.jpg

a38_25a950323e2aa2951ef4aa91dfce4862.jpg

Logo_MKiDN_96cefc3e3dd84f45fd29ceb4ef511464_1b656142e9947eda09aaf1da92a36482.jpg

W 2012 roku w ramach pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego środków finansowych dotacji celowej Zespól Szkól Plastycznych w Zakopanem realizował zadanie pn. Przebudowa, modernizacja i remont części budynku z przeznaczeniem na internat szkolny Zespołu Szkół Plastycznych w Zakopanem - II etap
Całkowita wartość zadania wyniosła 303.800,00 zł, w tym dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 250.000,00 zł. Udział własny w kwocie 53.800,00 zł zapewniło Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
W trakcie realizowanych prac kontynuowano rozpoczęte w poprzednich etapach prace remontowo - modernizacyjne obejmujące: roboty budowlane (murowe, stolarka okienna i drzwiowa, izolacje poziome, warstwy posadzkowe, posadzki), roboty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne, roboty instalacyjne elektryczne słaboprądowe.
Prace były realizowane w II półroczu 2012 roku.

Fot.; Janusz Tomczak

a1_30a6d824578ed4e95253798ae4dd4807.jpg

a2_30a6d824578ed4e95253798ae4dd4807.jpg

a3_30a6d824578ed4e95253798ae4dd4807.jpg

a4_30a6d824578ed4e95253798ae4dd4807.jpg

a5_30a6d824578ed4e95253798ae4dd4807.jpg

a6_8a55d0415e7fde9c949d5326265528a3.jpg

a20_71f12b43222edfdba3387488f29e6e3f.jpg

a7_8a55d0415e7fde9c949d5326265528a3.jpg

a21_71f12b43222edfdba3387488f29e6e3f.jpg

a19_71f12b43222edfdba3387488f29e6e3f.jpg

a22_71f12b43222edfdba3387488f29e6e3f.jpg

a23_71f12b43222edfdba3387488f29e6e3f.jpg

a15_0565af22157fd44299eaf917a81bfae4.jpg

a8_8a55d0415e7fde9c949d5326265528a3.jpg

a9_8a55d0415e7fde9c949d5326265528a3.jpg

a11_8a55d0415e7fde9c949d5326265528a3.jpg

a10_8a55d0415e7fde9c949d5326265528a3.jpg

a12_0565af22157fd44299eaf917a81bfae4.jpg

a14_0565af22157fd44299eaf917a81bfae4.jpg

a13_0565af22157fd44299eaf917a81bfae4.jpg

a17_0565af22157fd44299eaf917a81bfae4.jpg

a16_0565af22157fd44299eaf917a81bfae4.jpg

a18_0565af22157fd44299eaf917a81bfae4.jpg

 

Logo_MKiDN_96cefc3e3dd84f45fd29ceb4ef511464_1b656142e9947eda09aaf1da92a36482.jpg

Z dofinansowania otrzymanego w 2011 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego szkoła rozpoczęła działania pod nazwą Przebudowa, modernizacja i remont części budynku z przeznaczeniem na internat szkolny Zespołu Szkół Plastycznych w Zakopanem. Wysokość uzyskanego dofinansowania wyniosła 350.000,00 zł z MKiDN, a wkład własny szkoły 120.000,00 zł.

W roku 2011 zrealizowano prace obejmujące:
a) Roboty ogólnobudowlane: rozbiórki, roboty ziemne, roboty izolacyjne, roboty betonowe i żelbetowe, montaż konstrukcji stalowych, wykonanie ścianek działowych i przemurowania, wymianę stolarki okiennej, rekonstrukcja daszku wraz z obróbką blacharską.
b) Roboty instalacyjne: instalacja elektryczna (instalacja oddymiania), instalacja wodociągowa, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja kanalizacyjna i sanitarna.

Dofinansowanie uzyskano w ramach programu operacyjnego Infrastruktura Kultury.

Fot.: Janusz Tomczak

a1_c313618e3368f20a1a28ce35875fc64f.jpg

a2_c313618e3368f20a1a28ce35875fc64f.jpg

a3_c313618e3368f20a1a28ce35875fc64f.jpg

a4_c313618e3368f20a1a28ce35875fc64f.jpg

a5_c313618e3368f20a1a28ce35875fc64f.jpg

a6_c313618e3368f20a1a28ce35875fc64f.jpg

a7_c313618e3368f20a1a28ce35875fc64f.jpg

a8_c313618e3368f20a1a28ce35875fc64f.jpg

a9_c313618e3368f20a1a28ce35875fc64f.jpg

a10_c313618e3368f20a1a28ce35875fc64f.jpg

a11_9ccfcef05c7b6bd7a53abaf53b59bd1e.jpg

a12_9ccfcef05c7b6bd7a53abaf53b59bd1e.jpg

a13_9ccfcef05c7b6bd7a53abaf53b59bd1e.jpg

a14_9ccfcef05c7b6bd7a53abaf53b59bd1e.jpg

a15_9ccfcef05c7b6bd7a53abaf53b59bd1e.jpg

a16_9ccfcef05c7b6bd7a53abaf53b59bd1e.jpg

a17_9ccfcef05c7b6bd7a53abaf53b59bd1e.jpg

a18_9ccfcef05c7b6bd7a53abaf53b59bd1e.jpg

a19_9ccfcef05c7b6bd7a53abaf53b59bd1e.jpg

a20_9ccfcef05c7b6bd7a53abaf53b59bd1e.jpg

a21_f1a0d935ddbc44edf56a628650ade520.jpg

a22_f1a0d935ddbc44edf56a628650ade520.jpg

a23_f1a0d935ddbc44edf56a628650ade520.jpg

a24_f1a0d935ddbc44edf56a628650ade520.jpg

a25_f1a0d935ddbc44edf56a628650ade520.jpg

a26_f1a0d935ddbc44edf56a628650ade520.jpg

a27_f1a0d935ddbc44edf56a628650ade520.jpg

a28_f1a0d935ddbc44edf56a628650ade520.jpg

a29_f1a0d935ddbc44edf56a628650ade520.jpg

a30_f1a0d935ddbc44edf56a628650ade520.jpg

a31_640d97d0112e948b2c98f18a7ef12921.jpg

a32_640d97d0112e948b2c98f18a7ef12921.jpg

a33_640d97d0112e948b2c98f18a7ef12921.jpg

a34_640d97d0112e948b2c98f18a7ef12921.jpg

a35_640d97d0112e948b2c98f18a7ef12921.jpg

a36_640d97d0112e948b2c98f18a7ef12921.jpg