E-Dziennik
Ważne terminy!

Zmiany w kalendarzu roku szkolnego!!!

  • 9 czerwca 2017 r. (piątek) - termin wystawiania ocen przewidywanych
  • 9 czerwca 2017 r. (piątek) - Wywiadówka, godzina 17.00
  • 20 czerwca 2017 r. (wtorek) -  konferencja klasyfikacyjna roczna.
  • Od 29 maja 2017 r. (poniedziałek) - następuje zmiana przerw międzylekcyjnych


PRZERWY LEKCYJNE,
OBOWIĄZUJĄCE OD 29.05.2017 r
.

1 lekcja 8.00-8.45 przerwa 5 minut
2 lekcja 8.50-9.35 przerwa 5 minut
3 lekcja 9.40-10.25 przerwa 5 minut
4 lekcja 10.30-11.15 przerwa 10 minut
5 lekcja 11.25-12.10 przerwa 5 minut
6 lekcja 12.15-13.00 przerwa 30 minut
7 lekcja 13.30-14.15 przerwa 5 minut
8 lekcja 14.20-15.05 przerwa 5 minut
9 lekcja 15.10-15.55 przerwa 5 minut
10 lekcja 16.00-16.45 przerwa 5 minut