E-Dziennik
Krzysztof Tomalski

     1_KTomalski_a8afce8c0b000768b802315d6941fe8d.jpg

Urodzony w 1963 w Gorlicach. W 1978 roku decyduje się na wyjazd do Zakopanego by spędzić tam pięć lat istotnych dla późniejszej twórczości, ucząc się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara. W 1983 roku rozpoczyna studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Po trzecim roku studiów bierze urlop by zorganizować swą pierwszą pracownię graficzną. W 1989 roku przygotowuje dyplom w Pracowni prof. Stanisława Wejmana, który broni z wyróżnieniem. W 1990 roku otrzymuje kanadyjskie stypendium Elizabeth Greenshields Foundation za cykl grafik pt. “Flohmarkt”, co pozwoliło mu szybko rozbudować pracownię i uniezależnić się warsztatowo. Od chwili ukończenia studiów pracuje jako asystent, później adiunkt i profesor nadzwyczajny w Pracowni Miedziorytu (Katedra Grafiki Warsztatowej) ASP w Krakowie. W 1997 roku zamyka przewód doktorski a w 2005 przewód habilitacyjny. Obecnie dziekan Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Na początku lat dziewięćdziesiątych tworzy kolorowe akwaforty inspirowane pejzażem. Od 1993 roku eksperymentuje z wymyśloną przez siebie techniką „suchej tinty korundowej” (rodzaj druku wklęsłego na podłożu niemetalowym). Tworzy wówczas proste figuratywne czarno-białe grafiki dużych rozmiarów - szuka znaku. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych powraca do technik metalowych. Znak przyjmuje formę symbolu. Powstaje wówczas wielokrotnie wystawiany i nagradzany cykl Torsów inspirowany krajobrazem Małopolski, jak również niezmiennym mikro pejzażem świata, czy strukturą kosmosu. W późniejszych cyklach graficznych (min. Monolity, Multiversum) rozwija ideę jednorodności i spójności świata, wszechświata. W 1994 roku rozpoczyna współpracę z Jerzym Pankiem. Wspomaga go technologicznie przy powstawaniu cykli grafik w technikach „suchej igły”, a przede wszystkim „odprysku”. Powstaje w ten sposób kilkadziesiąt ostatnich grafik Jerzego Panka. Równocześnie od początku lat dziewięćdziesiątych (aż do śmierci) piastuje rolę osobistego drukarza Czesława Słani. Obydwie te przyjaźnie artystyczne, choć skrajnie różne dostarczają mu niezwykłych doświadczeń nie bez wpływu na kształt obecnych artystycznych poglądów.  Grafik, malarz, „rzeźbiarz”, wypowiadający się głównie w klasycznych technikach wklęsłodrukowych, okresowo eksperymentując także w technologiach graniczących z grafiką, na matrycach niemetalowych. Czasami posługuje się językiem linorytu, a ostatnio odkrywa na nowo najprostszą z technik wklęsłodrukowych - suchą igłę. Graficzną wypowiedź rozszerza również o malarstwo sztalugowe i akwarelę. Swoje prace wystawia przede wszystkim w galeriach promujących grafikę artystyczną. Bierze udział we wszystkich ważniejszych przeglądach współczesnej grafiki w Polsce i na świecie - około 150 wystaw.

9_6e9befec1ee9e9e0b4d925e2c74169f8.jpg

W pracowni

1_a585df2b194a59a8fcf06340037b454e.jpg

Figurka z Muzeum Etnograficznego, 1997, tinta piaskowa, 130 x 100 cm

2_b42c9b837c5e559c13fd264b784caafb.jpg

Góra, cykl Multiversum, 2002, olej na płótnie, 69 x 102 cm

3_1064bc446712bc24f0e32c53ca60dc07.jpg

Horoskop, cykl Monolity, 2004, akwaforta, 62 x 89 cm

4a_af39099068bcded5b60a126b011c5b63.jpg

Idol, cykl Czarne Figury, 1998, tinta piaskowa, 100 x 65 cm

5_7e996bbcf4b7a7640e2b80bda28e7798.jpg

Kolos, 2004, akwaforta, cykl Monolity, 63,5 x 95 cm

6_d349f3b102d71a6a5e1b185d5abe95c9.jpg

Migracja, cykl Monolity, 2004, akwaforta, 62,5 x 95 cm

7_b83448e3a791714e54978a49e1e0e867.jpg

Obiekt Pi, cykl Multiversum, 2000, olej na płótnie, 105 x 100 cm

8_43f4e56f35995a287d3740987b5aff73.jpg

Pegaz, cykl Monolity, 2004, akwaforta, 63,5 x 93 cm

10_a5f19eb21778a50d9ceb44bf622af9b5.jpg

Ramię I, 1998, tinta piaskowa, 100 x 65 cm

11_ab386763ad355c8d003bd690b5ed4b0a.jpg

Tors bocheński I, cykl Torsy, 1999, akwaforta, akwatinta,100 x 65 cm

12_34e4140f7422e6a9178798433e0ef20f.jpg

Tors bocheński II, cykl Torsy, 1999, akwaforta, akwatinta,100 x 65 cm

13_7f5ac84bb93a77f4cf882b6485f7bc85.jpg

Tors bocheński III, cykl Torsy, 1999, akwaforta, akwatinta,100 x 61 cm

14_c2dbc130ddaebd9fc90371c5b36370ad.jpg 

Zbiorowe wyobrażenie Krzysztofa Tomalskiego VII, 2008, akwaforta, akwatinta, sucha igła, 89 x 65 cm

15_51705144560c9b51aaa763913d6fae89.jpg

Zbiorowe wyobrażenie Krzysztofa Tomalskiego VIII, 2008, akwaforta, akwatinta, sucha igła, 89 x 65 cm