E-Dziennik
Cukier Stanisław

Urodził się w 1954 r. w Zakopanem, gdzie ukończył  Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara. W latach 1976-1981 studiował na ASP w Warszawie na Wydziale Rzeźby w pracowniach prof. Stanisława Słoniny, prof. Tadeusza Łodziany, prof. Oskara Hansena, prof. Piotra Gawrona i prof. Zofii Demkowskiej /promotor dyplomu 1981 r./

W latach 1981-1986 pracował jako wykładowca  w warszawskiej ASP na Wydziale Rzeźby w katedrze medalierstwa i małej formy rzeźbiarskiej. Obecnie mieszka i pracuje  w Zakopanem, gdzie uczy, jednocześnie będąc dyrektorem Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara.

Od 1981 r. bierze udział w licznych wystawach zbiorowych rzeźby i medalierstwa  w kraju i za granicą m. in.  w Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Wrocławiu, Zakopanem, Zamościu oraz w Budapeszcie, Bratysławie, Genewie, Hadze, Londynie, Lyonie, Grenoble i Rawennie.

Uczestniczył w kongresach Federation Internationale de la Medaille /F.I.D.E.M./ 1983 - Florencja, 1987 - Colorado Springs, 1989 -  Helsinki, 1994 - Budapeszt, 1996 - Neuchatel w Szwajcarii, 2000 - Weimar, 2002 - Paryż, 2004 - Seixal w Portugalii, 2007 - Colorado Springs. Udział w wielu wystawach w kraju i za granicą prezentujących   dorobek twórczy nauczycieli ZSP im. A. Kenara oraz w wystawach jubileuszowych szkoły w Zakopanem.

Udział w kolejnych edycjach  wystaw połączonych  z aukcją “Bliźniemu swemu…” W latach 1998-2007 udział w wystawie Hommage a Edith Stein twórcy  polscy siostrze Benedykcie od Krzyża; Kraków, Wrocław, Tarnowskie Góry, Częstochowa, Lublin, Jarosław, Zakopane, Łódź, Krzyżowa, Poznań, Gniezno, Opole, Bydgoszcz i kolejne wystawy w Niemczech. W latach 2003-2004 udział w wystawach “Ku cywilizacji życia”. W latach 2005-2008 cykl wystaw “Most zamiast Murów…” międzynarodowe wystawy, Polska, Ukraina, Francja.