E-Dziennik
Zakopane-Lwów

 

lww_11_742f293e60ee46877665a4d5370c0883.jpg

ZADANIE ZREALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO
„PROMOCJA KULTURY POLSKIEJ ZA GRANICĄ”
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY


„ZAKOPANE - LWÓW”
Tradycja i nowe kontakty w 130-lecie założenia w Zakopanem Szkoły Snycerskiej. Wystawa prac uczniów i profesorów Zespołu Szkół Plastycznych
im. A. Kenara w Zakopanem w Muzeum Etnograficznym miasta Lwowa.
Grudzień 2006 r.


Zgodnie z opracowanym programem-promocji kultury polskiej za granicą, i projektem „Zakopane-Lwów. Tradycja i nowe kontakty w 130-lecie założenia w Zakopanem Szkoły Snycerskiej”
W dniach 14-17 grudnia 2006r. do Lwowa udała się grupa młodzieży i opiekunów
z Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara. Celem programu było nawiązanie do tradycji i wznowienie kontaktów ze środowiskami twórczymi miasta Lwowa. Podstawowym punktem realizacji programu było zorganizowanie w budynku Muzeum Etnograficznym Miasta Lwowa wystawy prac uczniów i profesorów ZSP im. A. Kenara. Znaczną pomoc przy organizacji wystawy udzielił nam Polski Konsulat we Lwowie. W dniu 15 grudnia 2006
w godzinach przedpołudniowych grupa naszej młodzieży i profesorów zwiedziła Lwowską Szkołę Sztuk Dekoracyjno-Użytkowych im. Ivana Trusza. Mieliśmy możliwość zwiedzenia wszystkich pracowni, spotkania z młodzieżą, gronem profesorskim i dyrekcją. Lwowska szkoła obchodziła także swoje 130-lecie założenia, co niewątpliwie mocno zbliżyło jej doświadczenia do naszej zakopiańskiej tradycji. Wizyta była wyjątkowo pożyteczna, nawiązane kontakty zaowocują już w bieżącym roku wymianą grup profesorów, a jeśli środki finansowe pozwolą także wymianą młodzieży.
Wieczorem dnia 18 grudnia 2006r. odbyła się uroczystość otwarcia wystawy - dorobku naszej szkoły w Muzeum Etnograficznym Miasta Lwowa. Uroczystość była wyjątkowa, uczestniczyło w niej około 300 osób w tym wielu Polaków zamieszkujących we Lwowie oraz liczne grono artystów ukraińskich. Wystawę otworzył dyrektor muzeum dr Roman Chmelik, przemawiał także między innymi Konsul Generalny Pan Wiesław Osuchowski. Ekspozycja była wyjątkowo udana, prace uczniów i profesorów (około 80 prac, rzeźba w drewnie, brązie, malarstwo i lutnictwo) wzbudziły duże zainteresowanie zwiedzających, co mogliśmy także stwierdzić na drugi dzień po otwarciu. Wystawa czynna będzie przez okres miesiąca stycznia 2007, wstępny projekt zakłada, że może być jeszcze eksponowana w Kołomyi. W czasie otwarcia wystawy towarzyszyła nam szkolna kapela góralska, dając także koncert muzyki regionalnej i kolęd po otwarciu. Kapela koncertowała także w siedzibie O.O. Franciszkanów gdzie byliśmy zakwaterowani. Dzień 16 i 17 grudnia przeznaczyliśmy w całości na zwiedzanie Lwowa. Ogromne wrażenie wywarł na nas wszystkich pobyt na cmentarzach Łyczakowskim i Orląt Lwowskich. Zwiedzanie kościołów, opery i innych zabytkowych obiektów było niewątpliwie dla naszej młodzieży pogłębieniem wiedzy z historii sztuki
i z historii Polski. Dnia 17 grudnia 2006r wieczorem bezpiecznie powróciliśmy do Zakopanego. W czasie naszego pobytu we Lwowie i podróży towarzyszyła nam ekipa telewizyjna. Reportaż z tej podróży emitowany był już czterokrotnie w programie TV Kraków w dniach 11-13 stycznia 2007r. Aktualnie przygotowujemy w szkole wystawę zdjęć i innych materiałów dotyczących naszego pobytu we Lwowie. Utrzymujemy nadal bezpośredni kontakt z Konsulatem Polskim we Lwowie, z Muzeum Etnograficznym i dyrekcją Szkoły
im. Trusza.

 

  •  Cmentarz Orląt Lwowskich.

lww_ac52a3ef249f3bc3015eb200f804599b.jpg

lww77_c49a533ec400124ba862bae8628b8bff.jpg

  • Cmentarz Łyczakowski.

lww66_df4f8a29132cc9b160f98aab4209c2e1.jpg

Trusz_f376080241bc39cf77d87c7d3d43b76a.jpg

lww11_2e3385b876d07a919af32a43fb6d9a75.jpg

lww22_c5e0eecc0acc2665762b4970e8e18c93.jpg

lww33_0436f21d489cd1b0d5bc04109acb9b16.jpg

  • Wystawa Prac Uczniów i Profesorów Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Muzeum Etnograficznym we Lwowie.

lww55_e031903bf83668f32321c9622840e06b.jpg