E-Dziennik
Program Comenius, Spotkanie Robocze w Žilinie, październik 2013

logo_Comenius_7e150816b968d8f94c21a149cbdd77b4.jpg

Súkromná Stredná Umelecká Škola w Žilinie,14-18 października 2013 r.

Uczestnicy spotkania roboczego w Żilinie: Magdalena Stala, Mia Wróblewska, Natalia Wirmańska z kl. 4 OSSP, Maciej Rapacz, Bartek Zamarło z kl. 2 LP i Andrzej Urbaniak z kl. 1 LP

Opiekunowie: Piotr Bies i Wojciech Hyc

Jesienią 2013r. Niewielka grupa młodzieży z naszej szkoły przebywała na kilkudniowym plenerze rzeźbiarskim w zaprzyjaźnionej z naszym liceum Prywatnej Średniej Szkole Artystycznej w Żylinie, na Słowacji. Wyjazd poprzedziliśmy odpowiednimi przygotowaniami. Uczennice wykonały modele rzeźb które w odpowiedniej skali powstały później w Żylinie. Tematem była prosta forma abstrakcyjna, wykorzystanie typowych zagadnień rzeźbiarskich: proporcji, kierunków i ciężarów w zaproponowanej przez autorki i autorów formie. Planowaliśmy zrobienie trzech rzeźb, jednak sprzyjająca do pracy atmosfera i zapał uczniów zaowocowały pięcioma pracami! Młodzi artyści wykonali jak na swój wiek bardzo dojrzałe i interesujące dzieła. Podczas naszego pobytu spotkaliśmy się ze słowackimi artystami m.in. z panem Markiem Ryboniem, a w galerii miejskiej uczestniczyliśmy w wernisażu wystawy tradycyjnej, XIX. wiecznej afrykańskiej rzeźby i masek , a także współczesnych rzeźb inspirowanych sztuką Czarnego Lądu. Po raz kolejny młodzież przekonała się, że interesujące wydarzenia kulturalne spotkać można nie tylko daleko we Włoszech, Hiszpanii, Francji czy w Niemczech, ale właśnie bardzo blisko, u naszych południowych sąsiadów.

Piotr Bies

Wystawa prac uczniów

Fotorelacja: Janusz Tomczak

a1_2231739b404e03878fdbc1d6d05d7774.png

Sukromna Stredna Umelecka Skola w Zilinie 14-18 October 2013
Students - Magdalena Stala, Mia Wróblewska, Natalia Wirmańska 4OSSP, Maciej Rapacz, Bartek Zamarło 2LP, Andrzej Urbaniak 1LP
Teachers - Piotr Bies Wojciech Hyc

In Autumn 2013 a small group of students from our school spent a few days in Zylin taking part in a sculpture workshop. The workshop was in a Private Art School in Zylin - Slovakia. Prior to the trip students made small sculptures, which later would be made in an original scale in Zilin. The subject was simple abstract form. The original plan was to make only three sculptures, however, the atmosphere in school and students eagerness resulted in creating five works. Despite their young age the students presented really interesting craft. During their stay the students met with other artists such as Marek Rybon, and took part in an exhibition of traditional XIX African masks and sculptures. It was one of those moments when students could learn that interesting cultural events can be found not only in Italy, Spain or France but also in Slovakia close at hand.

a2_2231739b404e03878fdbc1d6d05d7774.png

a3_2231739b404e03878fdbc1d6d05d7774.png

a4_2231739b404e03878fdbc1d6d05d7774.png

a5_2231739b404e03878fdbc1d6d05d7774.png

a6_2231739b404e03878fdbc1d6d05d7774.png

a7_2231739b404e03878fdbc1d6d05d7774.png

a8_2231739b404e03878fdbc1d6d05d7774.png

a9_2231739b404e03878fdbc1d6d05d7774.png

a10_2231739b404e03878fdbc1d6d05d7774.png

a11_2231739b404e03878fdbc1d6d05d7774.png

a12_806946aa419e2168e8e4dabd5611abf4.png

a13_806946aa419e2168e8e4dabd5611abf4.png

a14_806946aa419e2168e8e4dabd5611abf4.png

a15_806946aa419e2168e8e4dabd5611abf4.png

a16_806946aa419e2168e8e4dabd5611abf4.png

a17_806946aa419e2168e8e4dabd5611abf4.png

a18_806946aa419e2168e8e4dabd5611abf4.png

a19_806946aa419e2168e8e4dabd5611abf4.png

a20_806946aa419e2168e8e4dabd5611abf4.png

Więcej informacji na stronie Súkromná Stredná Umelecká Škola w Žilinie

a21_806946aa419e2168e8e4dabd5611abf4.png

a22_806946aa419e2168e8e4dabd5611abf4.png

a23_399a9e3e708599f73f8928f6dd1fcfd5.png

a24_399a9e3e708599f73f8928f6dd1fcfd5.png

Realizacja projektu, pobyt w Žilinie. Fotorelacja:Wojciech Hyc & uczestnicy pleneru

a25_399a9e3e708599f73f8928f6dd1fcfd5.JPG

a26_399a9e3e708599f73f8928f6dd1fcfd5.JPG

a27_399a9e3e708599f73f8928f6dd1fcfd5.JPG

Więcej informacji na stronie Súkromná Stredná Umelecká Škola w Žilinie

a28_399a9e3e708599f73f8928f6dd1fcfd5.JPG

a29_399a9e3e708599f73f8928f6dd1fcfd5.JPG

a30_399a9e3e708599f73f8928f6dd1fcfd5.JPG

a31_399a9e3e708599f73f8928f6dd1fcfd5.JPG

a32_399a9e3e708599f73f8928f6dd1fcfd5.JPG

a33_399a9e3e708599f73f8928f6dd1fcfd5.JPG

a34_399a9e3e708599f73f8928f6dd1fcfd5.JPG

a35_399a9e3e708599f73f8928f6dd1fcfd5.JPG

a36_912bb9b5897036862fff9415b9c870e0.JPG

a37_912bb9b5897036862fff9415b9c870e0.JPG

a38_912bb9b5897036862fff9415b9c870e0.JPG

Więcej informacji na stronie Súkromná Stredná Umelecká Škola w Žilinie

a39_912bb9b5897036862fff9415b9c870e0.JPG

a40_912bb9b5897036862fff9415b9c870e0.JPG

a41_912bb9b5897036862fff9415b9c870e0.JPG

Więcej informacji na stronie Súkromná Stredná Umelecká Škola w Žilinie

a42_912bb9b5897036862fff9415b9c870e0.JPG

a43_912bb9b5897036862fff9415b9c870e0.JPG

a44_912bb9b5897036862fff9415b9c870e0.JPG

a45_912bb9b5897036862fff9415b9c870e0.JPG

a46_912bb9b5897036862fff9415b9c870e0.JPG

a47_912bb9b5897036862fff9415b9c870e0.JPG

a48_912bb9b5897036862fff9415b9c870e0.JPG

a49_912bb9b5897036862fff9415b9c870e0.JPG

a50_912bb9b5897036862fff9415b9c870e0.JPG

Więcej informacji na stronie Súkromná Stredná Umelecká Škola w Žilinie

a51_912bb9b5897036862fff9415b9c870e0.JPG