E-Dziennik
Otwarcie nowej pracowni reklamy wizualnej, Program Comenius

4 marca br. w Zespole Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem otwarto nową pracownię reklamy wizualnej. W uroczystym otwarciu brała udział Dyrekcja Szkoły, nauczyciele, młodzież oraz Gość Honorowy prof. Krzysztof Tomalski - Dziekan Wydziału Grafiki ASP w Krakowie.
Wszyscy obecni życzyli uczniom i nauczycielom grafiki wielu sukcesów, twórczej pasji oraz samych wspaniałych artystycznych realizacji. Nowe pomieszczenia poświęcił szkolny katecheta ks. Michała Kiersnowski,.
Otwarciu nowej pracowni towarzyszył program artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli. Na szczególną uwagę zasługiwał występ ks. Michała Kiersnowskiego, który pięknie zaprezentował dwa utwory z repertuaru Przemysława Gintrowskiego.
Młodzi graficy wraz z prowadzącymi zajęcia reklamy wizualnej przygotowali wystrój, specjalne znaczki, zawieszki, zaproszenia. Zaangażowali się również w przygotowanie elementów identyfikacji do nowego logotypu pracowni (proj. Anny FIlipczak). Sala i jej wyposażenie jest także zasługą i efektem konsekwentnych starań Pani Agnieszki Rokickiej. Okazało się także, że nasi młodzi artyści (w tym Klaudia Porzuczek z kl. 4 OSSP, Kacper Lendecki z kl. 2 LP) mają dodatkowo talenty kulinarne, na uroczystość upiekli autorskie ciastka. Uczeń klasy 2 LP Maciej Rapacz specjalnie na tę okazję przygotował intro 3d wyświetlane w trakcie uroczystości.
Nowa pracownia ma 4 pomieszczenia, jest wyposażona w 8 komputerów, drukarki, graficzne tablety do rysowania, rzutnik multimedialny, ploter drukujący oraz prasę graficzną.
Zakup prasy graficznej został dofinansowany w wysokości 7.000 zł ze środków Programu Comenius “Uczenie się przez całe życie”. Z tego Programu zostały zakupione również specjalistyczne dłuta do drzeworytu i linoleum służące do wykonywania linorytów.

logo_Comenius_6192fa4d570477f7e73d5fe245aa6fb3.jpg

a1_6192fa4d570477f7e73d5fe245aa6fb3.JPG

The opening of the new visual advertising studio

On 4th of March in Antoni Kenar School of Fine Arts in Zakopane a new visual advertising studio was opened. The opening was done in the presence of the Head Teacher, teachers, students and the honorary guest professor Krzysztof Tomalski, the dean of Graphic Design of the Academy of Fine Arts in Cracow. Everyone present wished lots of accomplishments to the students and teachers in their future work. Our priest Michał Kiersnowski blessed the new classrooms. The students prepared a special programme for the opening and Michał Kiersnowski presented two songs by Przemysław Gintrowski. Young graphic designers prepared also decorations and invitations for this special occasion. One of them was Maciek Rapacz who prepared a 3D intro. The classroom is well equipped with 8 new computers, printers, graphics tablets, multimedia projector, a plotter and a graphic roller press, which was co-founded under the Comenius Programme. Special thanks to our teacher Agnieszka Rokicka, whose determination and hard work led to the opening of the new studio. And of courseto Anna Filipczak who helped students with preparations.

a2_6192fa4d570477f7e73d5fe245aa6fb3.JPG

a3_6192fa4d570477f7e73d5fe245aa6fb3.JPG

a4_6192fa4d570477f7e73d5fe245aa6fb3.JPG

a5_6192fa4d570477f7e73d5fe245aa6fb3.JPG

a6_6192fa4d570477f7e73d5fe245aa6fb3.JPG

a7_6192fa4d570477f7e73d5fe245aa6fb3.JPG

a8_6192fa4d570477f7e73d5fe245aa6fb3.JPG

a9_6192fa4d570477f7e73d5fe245aa6fb3.JPG

a10_6192fa4d570477f7e73d5fe245aa6fb3.JPG

a11_6192fa4d570477f7e73d5fe245aa6fb3.JPG

a12_6192fa4d570477f7e73d5fe245aa6fb3.JPG

a13_df8ae5bd893f2669c46d5ca562dbc87f.JPG

Katarzyna_Staszel_2014_da50ac908e3eb32d6e77d0c1be446af8.jpg

Linoryt, autorka pracy: Katarzyna Staszel, kl. 5 OSSP