E-Dziennik
Goście ze Słowenii, Kenii i Brazylii w naszej Szkole

22 lutego 2010 r. naszą szkołe odwiedzili wolontariusze ze Słowenii, Kenii i Brazylii, biorący udział w akcji “PEACE - Cross-cultural Understanding” organizowanej przez Stowarzyszenie Studentów Ekonomii AIESEC przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Podczas pobytu w Zakopanem oprócz zajęć w szkole wolontariusze poznawali nasze miasto i Tatry. Studentów do Zakopanego zaprosiło Społeczne Liceum Ogólnokształcące. Koordynatorem wizyty zagranicznych gości w naszej szkole była pani mgr Danuta Sochańska.  Celem projektu było umożliwienie młodzieży kontaktu ze studentami z całego świata. Goście prowadzili zajęcia w języku angielskim prezentując swoje kraje oraz ich kulturę. Podczas wspólnych warsztatów opowiedzieli również o działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dzięki takim kontaktom uczniowie uczą się przełamywać stereotypy i uprzedzenia, rozwijają swoje horyzonty, dowiadują się o odmiennych kulturach, historii i współczesności różnych krajów. Spotkania stanowią ważny element w przygotowaniu młodych ludzi do życia w społecznościach wielokulturowych, do otwarcia na świat, do bycia „obywatelami świata”

Fot.: Janusz Tomczak

1_80dc3624a9f32ed5e854db80eeaecd4e.jpg

2_ca73f56d5d96319ef89e143190ef91cd.jpg

3_5779a2ed74767736fd7ec4eabd9e5f0a.jpg