E-Dziennik
Matematyka

Nauczyciele prowadzący: mgr Magdalena Osmolik, mgr Urszula Stopka

Wymagania edukacyjne

Kl. 1 LP (mgr Magdalena Osmolik)

kl. 2 LP (mgr Urszula Stopka)

Kl. 3 LP poziom podstawowy (mgr Magdalena Osmolik)

Kl. 3 LP poziom rozszerzony (mgr Magdalena Osmolik)

kl. 4 LP (mgr Urszula Stopka)