E-Dziennik
Sztuka Stosowana, Reklama Wizualna
  • Treści nauczania

1. Psychofizjologiczne mechanizmy percepcji.
2. Artystyczne i racjonalne przesłanki kształtowania komunikatu wizualnego.
3. Funkcje i formy reklamy wizualnej.
4. Przekład informacji na język wizualny.
5. Obraz i litera w kontekście funkcjonalno-estetycznym.
6. Środki wyrazu plastycznego a działania na płaszczyźnie i w przestrzeni.
7. Struktura i budowa form przestrzennych. Projektowanie przestrzeni użytkowych, ekspozycyjnych oraz ich przedstawianie na planszach, w modelach i makietach.
8. Racjonalność, funkcjonalność, estetyka w kształtowaniu przestrzeni. Zagadnienie ergonomii w reklamie.
9. Systemy i formy notacji i prezentacji projektów dwuwymiarowych i trójwymiarowych: rysunek techniczny i zawodowy; pełna dokumentacja projektowa. Zapis cyfrowy projektu.
10. Techniki i technologie stosowane w reklamie wizualnej.
11. Reklama wizualna a inne działania artystyczne. Działania intermedialne.

  • Osiągnięcia uczniów

1. Kreatywne myślenie i działanie, wyrażanie własnych poglądów artystycznych.
2. Świadome posługiwanie się językiem plastycznym w projektowaniu reklamy wizualnej.
3. Samodzielne konstruowanie przekazu wizualnego dla autokreacji.
4. Umiejętność kreowania struktur funkcjonalnych, opartych o współczesne techniki i technologie komunikacji wizualnej.
5. Umiejętność łączenia zasad funkcjonalności, estetyki, techniki i technologii.
6. Dokumentowanie własnych dokonań twórczych.
7. Profesjonalne prezentowanie własnych poglądów i dokonań twórczych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2002 r.)

 Sztuka Stosowana, Reklama Wizualna. Prace uczniów kl. 4 OSSP, nauczyciel prowadzący: mgr Krzysztof Jędrzejowski.

R126_7c8e102439c13e49e178a72042bbdf75.jpg

 R120_884a23eb24ab3848a20e654cc16eab9d.jpg

R35_8bb8092929421d456f6ba096d3cdb068.jpg

R68_fef5777bca7a73b7f973d1aa8ffa220e.jpg

k2_c9cdf3baeaf70202819b9fc452a946f4.jpg

R128_0c32c8c014f0bc094430eaf14825136d.jpg

R117_c0eaf0e122c9bea0dff44b9ff0390e99.jpg

R78_b4a65678ffec16a0fe5a34e1951ca801.jpg

R113_5f94f0897e24c9f57080b4f09042ee2c.jpg

R127_5b4968c6750398c013da372966e6111b.jpg