E-Dziennik
Sztuka Stosowana, Meblarstwo

  • Treści nauczania

1. Meblarstwo - charakterystyka, funkcje, zasady konstrukcji (szkieletowe i skrzyniowe), przeznaczenie. Meble a inne dziedziny sztuki i rzemiosło artystyczne.
2. Środki wyrazu artystycznego w meblarstwie. Struktura i logika.
3. Tradycja artystyczna i technologiczna w meblarstwie a współczesne projektowanie mebli.
4. Zasady ergonomii, funkcji, konstrukcji a forma plastyczna mebla.
5. Meble unikatowe, zestawy meblarskie oraz aranżacje wnętrz. Kopie mebli zabytkowych.
6. Charakterystyka i wykorzystywanie materiałów i surowców w meblarstwie, takich m.in. jak drewno i półfabrykaty drewnopochodne.
7. Konstrukcje meblarskie, sposoby łączenia. Podstawy renowacji.
8. Zdobnictwo - w tym snycerstwo - w meblarstwie. Sposoby wykończenia mebla.
9. Narzędzia, przyrządy, przybory - możliwości techniczne; bezpieczeństwo i higiena pracy.
10. Dokumentacja projektowa i realizacyjna - rysunkowa, fotograficzna i opisowa.
11. Planowanie pracy indywidualnej i zespołowej. Relacje projekt - realizacja.

  • Osiągnięcia uczniów

1. Świadome posługiwanie się językiem plastycznym w pracach meblarskich.
2. Opanowanie warsztatu stolarskiego - w tym konstrukcji meblarskich - i snycerskiego.
3. Czytanie i sporządzanie dokumentacji projektowej i wykonawczej (realizacyjnej).
4. Bezpieczne i sprawne posługiwanie się narzędziami i urządzeniami oraz praktyczne wykorzystanie sprawności technicznych do realizacji zadań.
5. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do realizacji zamówionych projektów.
6. Dokumentowanie własnych dokonań twórczych.
7. Profesjonalne prezentowanie własnych poglądów i dokonań twórczych.

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2002 r.)