E-Dziennik
Podstawy projektowania-kompozycja
  • Treści nauczania

1. Środki wyrazu artystycznego w różnych dziedzinach sztuki - analogie i relacje.
2. Analiza percepcji wzrokowej. Podstawy psychofizjologii widzenia.
3. Zasady kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni - istota przekazu w działaniach plastycznych.
4. Studia i interpretacje z natury w procesie projektowania.
5. Relacje między obrazem (znakiem) i słowem (literą), treścią a formą przekazu artystycznego.
6. Kompozycja zapisu, jedność stylistyczna liternictwa i innych znaków.
7. Litera i układ literniczy; zasady budowy litery i kompozycji literniczej. Podstawy typografii i technik wydawniczych.
8. Praktyczna strona działań artystycznych - projektowania w zakresie sztuk plastycznych:
1) tradycyjne i współczesne (w tym komputerowe) techniki i technologie,
2) dokumentacja projektowa: rysunkowa (w tym znormalizowane rysunki techniczne i opisy), graficzna, malarska, fotograficzna i cyfrowa (z użyciem urządzeń i programów komputerowych - graficznych, malarskich, wydawniczych i innych).

  • Osiągnięcia uczniów

1. Funkcjonalne operowanie obrazem (znakiem) i słowem (literą).
2. Świadome posługiwanie się warsztatem technicznym w projektowaniu, w tym urządzeniami wykorzystującymi zapis cyfrowy.
3. Opanowanie umiejętności tworzenia wielowariantowych dokumentacji projektowych.
4. Wykorzystywanie nabytej wiedzy i umiejętności w tworzeniu prac plastycznych z zakresu kształconej specjalności.
5. Dokumentowanie własnych dokonań twórczych.
6. Profesjonalne prezentowanie własnych poglądów i dokonań twórczych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2002 r.)