E-Dziennik
Lutnictwo

  • Treści nauczania

1. Lutnictwo - charakterystyka, funkcje, przeznaczenie.
2. Środki wyrazu artystycznego w lutnictwie. Struktura i logika.
3. Tradycja artystyczna i technologiczna w lutnictwie a współczesne instrumenty muzyczne.
4. Podstawy akustyki i zasad wiedzy pokrewnej.
5. Aspekty akustyki, ergonomii, funkcji, konstrukcji, koloru, bryły wartość artystyczna dzieła sztuki lutniczej.
6. Budowa - konstrukcja i sposoby wykonania i wykończenia - instrumentów z grupy chordofonów.
7. Podstawy renowacji.
8. Charakterystyka i wykorzystywanie materiałów i surowców w lutnictwie.
9. Narzędzia, przyrządy, przybory - możliwości techniczne; bezpieczeństwo i higiena pracy.
10. Dokumentacja projektowa i realizacyjna - rysunkowa, fotograficzna i opisowa.
11. Planowanie pracy indywidualnej i zespołowej. Relacje projekt - realizacja.

  • Osiągnięcia uczniów

1. Świadome posługiwanie się językiem plastycznym w pracach lutniczych.
2. Profesjonalna ocena instrumentów w aspekcie akustycznym i artystycznym.
3. Opanowanie warsztatu stolarskiego - w tym ściśle lutniczego - i snycerskiego.
4. Czytanie i sporządzanie dokumentacji projektowej i wykonawczej (realizacyjnej).
5. Bezpieczne i sprawne posługiwanie się narzędziami i urządzeniami oraz praktyczne wykorzystanie sprawności technicznych do realizacji zadań.
6. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do realizacji zamówionych projektów.
7. Dokumentowanie własnych dokonań twórczych.
8. Profesjonalne prezentowanie własnych poglądów i dokonań twórczych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2002 r.)