E-Dziennik
Zakopiański Plener Lutniczy

a1_556af9af8fb680bd906d03af2f9ac1df.jpg

Rys. Pulina Bobak, kl. 3 LP

W dniach od 28.06 do 04.07.2014 roku w Zakopanem odbył się wznowiony po 30 letniej przerwie kolejny Zakopiański Plener Lutniczy. Organizatorem spotkania była pracownia lutnicza Alicji i Stanisława Mardułów, a gościnnie swoich pracowni i galerii udostępnił Zespół Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem.
Spotkanie plenerowe organizowane było tym razem dla uczniów i studentów lutnictwa. W poprzednich spotkaniach brali udział wybitni polscy lutnicy min. W. Kamiński, A. Krupa, A. Łapa, J. Bartoszek, A. Janik, S. Marduła i inni.
Celem tegorocznych zajęć były prace projektowe nad nowymi rozwiązaniami stylistycznymi modeli skrzypiec i innych instrumentów smyczkowych. Tego typu opracowania stylistyczne stanowią we współczesnej sztuce lutniczej absolutną nowość, a wspólne spotkania uczniów i studentów, czy profesjonalnych lutników są ewenementem w skali światowego szkolnictwa lutniczego.
Uczestnikami pleneru byli: Bartosz Bębenek, Paulina Bobak, Wojciech Jackowski, Sabina Jurasz, Katarzyna Kluska, Jakub Kubicki, Marta Mikołajczyk, Łukasz Szelec. Prowadzącym zajęcia był Stanisław Marduła z zakopiańskiej szkoły plastycznej. Swoimi doświadczeniami dzielił się z młodzieżą: projektant Marek Król - Józaga, lutnik i technolog dr inż. Alicja Hołoga - Marduła oraz jeden z czołowych współczesnych rzeźbiarzy Stanisław Cukier.
Efektem pracy są niepowtarzalne unikatowe propozycje niekonwencjonalnych rozwiązań stylistycznych współczesnych instrumentów smyczkowych. Uczestnicy pleneru deklarowali fizyczną realizację projektów w swojej twórczości lutniczej. Spotkanie zakończyło się prezentację prac w szkolnej galerii „STRUG”.

a2_556af9af8fb680bd906d03af2f9ac1df.JPG

a3_556af9af8fb680bd906d03af2f9ac1df.jpg

a4_556af9af8fb680bd906d03af2f9ac1df.JPG

a5_556af9af8fb680bd906d03af2f9ac1df.jpg

a6_556af9af8fb680bd906d03af2f9ac1df.JPG

a7_556af9af8fb680bd906d03af2f9ac1df.jpg

a8_556af9af8fb680bd906d03af2f9ac1df.jpg

a9_556af9af8fb680bd906d03af2f9ac1df.JPG