E-Dziennik
Plener rzeźbiarski “Wolny Człowiek”

a1_84ce0e32c36b2b5ebdc89d1536a983c0.jpg

W ostatnich dwóch tygodniach czerwca 2014 r., w ramach transgranicznej imprezy kulturalnej „Europejski Stadion Kultury” odbył się w Rzeszowie Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski. Uczestniczyły w nim 4 zespoły: dwa z Polski, jeden ze Słowacji i jeden z Ukrainy, po części zaś z Węgier, gdyż dwóch uczestników ze składu ukraińskiej grupy, to etniczni Węgrzy, zamieszkali na Zakarpackiej Ukrainie. Temat pleneru „Wolny człowiek” nawiązywał bezpośrednio do rocznicy wydarzeń 1989, a także do obecnej sytuacji na Ukrainie. Powstały interesujące rzeźby, które, tak jak te z ubiegłorocznego pleneru, w którym również uczestniczyła młodzież z naszej szkoły, staną na publicznych placach Rzeszowa.

Uczestnicy pleneru:
Marek Košút, Dominik Bilik, nauczyciel Miroslav Pallo - Stredna Umelecka Škola, Žilina, Słowacja
Mieszko Prajsnar, Mateusz Kulig, nauczyciele: Marcin Rut, Kazimierz Nałęcz - ZSP Rzeszów
Silard Matl, Danilo Kovacs, nauczyciel Peter Matl - Ukraina
Magdalena Stala, Jan Gabryś, nauczyciel Piotr Bies - ZSP Zakopane

Szczególnie podziękowania należą się Marcinowi Rutowi i Kazimierzowi (Waldkowi) Nałęczowi, bez których pomocy nie byłoby tak wspaniałych efektów, a cała praca byłaby o wiele trudniejsza i uciążliwsza.

Uczniowie ZSP im. A Kenara, mimo młodego wieku i niewielkiego doświadczenia (Magda IV OSSP, Jasiek I LP), wykonali świetne zadanie. Zaproponowali prosty projekt, czytelny, bez zbędnych metafor. Przy mojej niewielkiej pomocy powstała monumentalna rzeźba bezpośrednio obrazująca temat.
Moje uczestnictwo w wydarzeniu to nie tylko praca z uczniami, ale również kompozycja trzech płonących figur „ Libertas inaestimabilis res est”  (Wolność jest rzeczą bezcenną,-  Kodeks Justyniana 533 r.)

Piotr Bies

a2_84ce0e32c36b2b5ebdc89d1536a983c0.jpg

a3_84ce0e32c36b2b5ebdc89d1536a983c0.jpg

a4_84ce0e32c36b2b5ebdc89d1536a983c0.jpg

a5_84ce0e32c36b2b5ebdc89d1536a983c0.jpg

a6_84ce0e32c36b2b5ebdc89d1536a983c0.jpg

a7_84ce0e32c36b2b5ebdc89d1536a983c0.jpg

a8_84ce0e32c36b2b5ebdc89d1536a983c0.jpg

a9_84ce0e32c36b2b5ebdc89d1536a983c0.jpg

a10_84ce0e32c36b2b5ebdc89d1536a983c0.jpg

a11_84ce0e32c36b2b5ebdc89d1536a983c0.jpg

a12_84ce0e32c36b2b5ebdc89d1536a983c0.jpg