E-Dziennik
“Dotknąć skansen”

a1_bcd81cef67a404b1d2712d9d6ac6b301.jpg

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu rozpoczęło realizację zadania pod nazwą “Dotknąć skansen” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura Dostępna.
Zadanie zakłada wypracowanie i wykonanie zabawek, przedmiotów i pomocy edukacyjnych, które przybliżą ekspozycję Sądeckiego Parku Etnograficznego dzieciom w wieku przedszkolnym oraz osobom z dysfunkcjami wzroku. Prace powstaną podczas warsztatów z udziałem plastyków, osób zawodowo lub hobbystycznie zajmujących się wyrobem nietypowych zabawek i przedmiotów codziennego użytku, a także uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem i tamtejszych nauczycieli przedmiotów technicznych i artystycznych.

Źródlo:Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

a2_bcd81cef67a404b1d2712d9d6ac6b301.jpg a3_bcd81cef67a404b1d2712d9d6ac6b301.jpg

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

a4_bcd81cef67a404b1d2712d9d6ac6b301.jpg

a5_37b6c0dfdd286f8029a86b1c2e218b52.jpg

a6_37b6c0dfdd286f8029a86b1c2e218b52.jpg

a7_37b6c0dfdd286f8029a86b1c2e218b52.jpg

a8_37b6c0dfdd286f8029a86b1c2e218b52.jpg

a9_37b6c0dfdd286f8029a86b1c2e218b52.jpg

a10_37b6c0dfdd286f8029a86b1c2e218b52.jpg

a11_37b6c0dfdd286f8029a86b1c2e218b52.jpg

a12_37b6c0dfdd286f8029a86b1c2e218b52.jpg

a13_37b6c0dfdd286f8029a86b1c2e218b52.jpg

a14_37b6c0dfdd286f8029a86b1c2e218b52.jpg

a15_37b6c0dfdd286f8029a86b1c2e218b52.jpg

a16_37b6c0dfdd286f8029a86b1c2e218b52.jpg

a17_37b6c0dfdd286f8029a86b1c2e218b52.jpg

a18_37b6c0dfdd286f8029a86b1c2e218b52.jpg

a19_37b6c0dfdd286f8029a86b1c2e218b52.jpg

a20_37b6c0dfdd286f8029a86b1c2e218b52.jpg

a21_fabea1901f1d99922fa8457f0f2ac926.jpg

a22_fabea1901f1d99922fa8457f0f2ac926.jpg

a23_fabea1901f1d99922fa8457f0f2ac926.jpg

a24_fabea1901f1d99922fa8457f0f2ac926.jpg

a25_fabea1901f1d99922fa8457f0f2ac926.jpg

a26_fabea1901f1d99922fa8457f0f2ac926.jpg

a27_fabea1901f1d99922fa8457f0f2ac926.jpg

a28_fabea1901f1d99922fa8457f0f2ac926.jpg

a29_fabea1901f1d99922fa8457f0f2ac926.jpg

a30_fabea1901f1d99922fa8457f0f2ac926.jpg

a31_fabea1901f1d99922fa8457f0f2ac926.jpg

a32_fabea1901f1d99922fa8457f0f2ac926.jpg

a33_fabea1901f1d99922fa8457f0f2ac926.jpg

a34_fabea1901f1d99922fa8457f0f2ac926.jpg

a35_fabea1901f1d99922fa8457f0f2ac926.jpg

a36_fabea1901f1d99922fa8457f0f2ac926.jpg

a37_fabea1901f1d99922fa8457f0f2ac926.jpg

a38_fabea1901f1d99922fa8457f0f2ac926.jpg