E-Dziennik
6-letnia Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
  • Podbudowa - szkoła podstawowa, nie ukończony 14 rok życia.
  • Egzamin wstępny - rysunek, malarstwo, kompozycja przestrzenna, rozmowa kwalifikacyjna (test) z zakresu podstaw programowych przedmiotu sztuka.
  • Cykl nauczania - 6 lat.
  • Egzamin gimnazjalny - po kl. III, wynik egzaminu nie ma wpływu na promocję do kl. IV.
  • Egzamin dyplomowy - ze specjalności artystycznej + aneks z rysunku i malarstwa.
  • Tytuł - plastyk.
  • Egzamin maturalny - przeprowadza OKE na ogólnych zasadach.