E-Dziennik
Specjalność artystyczna - Reklama Wizualna

Nauczyciel prowadzący: mgr Krzysztof Jędrzejowski

8_f4bc503dbb179ad057ed34fc35d8ed85.jpg

9_fe3bf0f58964e63b9fdff17db6f416e2.jpg

10_ff24ffcba59fc425de3fd38b4e45ef03.jpg

7_ac670d94b2e2b4bcec415fac63b41d0b.jpg

6_2c87f91a2026be809648f3c4e3a2e4c0.jpg

5_844751cfeba572519608f2b60b46033e.jpg

4_39de32c1e95deb20a1a4e6a2bfc016b7.jpg

3_38d21596058d0f74e911aa1e797fe18f.jpg

2_befe1d0fb13bd8226b402cd758b1c9af.jpg

1_b6343d51e73d480ee028811f66455238.jpg

bd0a05fcd7417eede0dac5a1d1301922.jpg 

13b455c8ed2fe006b784c9fd06a8289a.jpg 

 de4c60361bad8be2568e819aa69aab00.jpg