E-Dziennik
Specjalizacja - Snycerstwo
  •  Praca dyplomowa 2005 r. Autor: Paweł Koc, kl. 5 PLSP. Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Mrowca.

snycerstwo_d116d9133879c5209d29a6f36ad58694.jpg  

  • Praca semestralna 2006. Autor: Piotr Pogwizd, kl. 3 LP, nauczyciel prowadzacy: mgr Andrzej Mrowca. Fot. Sławomir Jankowski.

ww2_f32b2617c79a01be92de7b9c11d3cf58.jpg

  • Praca semestralna 2006. Autor: Stanisław Kośmiński, kl. 3 LP, nauczyciel prowadzacy: mgr Andrzej Mrowca. Fot. Sławomir Jankowski.

ww3_2a1a7d30d33e28288a76a16fa5cb3eb7.jpg

  • Praca semestralna 2006. Autor: Weronika Surma, kl. 3 LP, nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Mrowca, Fot. Sławomir Jankowski.

ww4_fa8df471d11c89a7bbb5509d87fa4bfb.jpg

  • Praca semestralna 2006. Autor: Justyna Łukaszczyk-Hajduk, nauczyciel prowadzący: mgr. Andrzej Mrowca. Fot. Sławomir Jankowski.

uuuuuuuuuuuuuuuuuu_3ba6412b87f93cc134d3b97cb3e4dbb3.jpg

  •  Prace uczniów kl. 3 LP, 2009 r. Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Mrowca, Piotr Klamerus.

ff_d0acd4252c7cd2cc1413a37111be18b2.jpg