E-Dziennik
4-letnie Liceum Plastyczne
  • Podbudowa - gimnazjum, nie ukończony 17 rok życia.
  • Egzaminy wstępne - rysunek, malarstwo, kompozycja przestrzenna, rozmowa kwalifikacyjna (test) z zakresu podstaw programowych przedmiotu sztuka.
  • Cykl nauczania - 4 lata.
  • Egzamin dyplomowy - ze specjalności artystycznej + aneks z rysunku i malarstwa.
  • Tytuł - plastyk.
  • Egzamin maturalny - przeprowadza OKE na ogólnych zasadach.