E-Dziennik
Wystawa Prac Uczniów w MKiDN

21 lutego 2012 r. o godzinie 12.30 w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego otwarta została wystawa prac uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Uroczysty wernisaż odbył się w Galerii „Rękaw” mieszczącej się na parterze pałacowego gmachu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawę otworzyła Mariola Wiśniewska - Główny Specjalista w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN, zwracając szczególną uwagę na rolę szkół artystycznych w tym również zakopiańskiej szkoły w kształceniu młodzieży. W imieniu organizatorów wystawy głos zabrał Stanisław Cukier Dyrektor ZSP w Zakopanem dziękując między innymi za zaproszenie i możliwość zaprezentowania naszej szkoły w murach MKiDN. Dyrektor Stanisław Cukier omówił również krótko historię szkoły na przestrzeni lat. Aktualne metody kształcenia, specjalizacje, organizację ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów plastycznych w ZSP w Zakopanem oraz osiągnięcia uczniów omówił Marek Król-Józaga - Wicedyrektor Szkoły. Szczegółowych informacji dotyczących lutnictwa, specjalizacji, która spotkała się z ogromnym zainteresowanie przybyłych na wystawę gości przedstawił dr Stanisław Marduła - artysta lutnik, wieloletni nauczyciel zakopiańskiej Szkoły.
Podsumowania wystawy dokonał prof. Wiktor Jędrzejec dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w MKiDN. Podkreślił on wysoki poziom artystyczny zaprezentowanych prac. Zwrócił również uwagę na rolę jaką odgrywała i odgrywa zakopiańska szkoła w życiu kulturalnym naszego kraju o czym świadczy twórczość jej absolwentów. W wernisażu brali również udział: dr Zdzisław Bujanowski - Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej, Wojciech Myjak, Włodzimierz Gorzelańczyk - wizytatorzy CEA, Maksymilian Celeda - radca ministra, prof. Zygmunt Januszewski - Wydział Grafiki ASP w Warszawie i wielu innych wspaniałych gości.
Po wernisażu delegacja z Zakopanego została zaproszona na spotkanie z dr Moniką Smoleń, Podsekretarzem Stanu w MKiDN oraz z prof. Wiktorem Jędrzejcem Dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w MKiDN. Pani minister podkreśliła wysoki poziom artystyczny prac uczniów, ich różnorodność i oryginalność. Z zainteresowaniem wysłuchała informacji dotyczących działalności Szkoły, ilości kształcącej się młodzieży, życia szkoły oraz wydawanego w naszej szkole czasopisma “KenArt”.
Na zakończenie prof. Wiktor Jędrzejec zaprosił do organizacji kolejnej wystawy prac Pedagogów Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem.

Fotorelacja: Janusz Tomczak

a1_93ad3f875e9c3cf4086b2373e661f969.jpg

a2_93ad3f875e9c3cf4086b2373e661f969.jpg

a3_93ad3f875e9c3cf4086b2373e661f969.jpg

a4_93ad3f875e9c3cf4086b2373e661f969.jpg

a5_93ad3f875e9c3cf4086b2373e661f969.jpg

a6_93ad3f875e9c3cf4086b2373e661f969.jpg

a7_93ad3f875e9c3cf4086b2373e661f969.jpg

a8_93ad3f875e9c3cf4086b2373e661f969.jpg

a9_93ad3f875e9c3cf4086b2373e661f969.jpg

a10_93ad3f875e9c3cf4086b2373e661f969.jpg

a11_db1bf2da935dbc9d093f917ba75fba04.jpg

a12_db1bf2da935dbc9d093f917ba75fba04.jpg

a13_db1bf2da935dbc9d093f917ba75fba04.jpg

a14_db1bf2da935dbc9d093f917ba75fba04.jpg

a15_db1bf2da935dbc9d093f917ba75fba04.jpg

a16_db1bf2da935dbc9d093f917ba75fba04.jpg

a17_db1bf2da935dbc9d093f917ba75fba04.jpg

a18_db1bf2da935dbc9d093f917ba75fba04.jpg

a19_db1bf2da935dbc9d093f917ba75fba04.jpg

a20_db1bf2da935dbc9d093f917ba75fba04.jpg

a21_0e2d426252bfea9758801c53ca7913b7.jpg

a22_0e2d426252bfea9758801c53ca7913b7.jpg

a23_0e2d426252bfea9758801c53ca7913b7.jpg

a24_0e2d426252bfea9758801c53ca7913b7.jpg

a25_0e2d426252bfea9758801c53ca7913b7.jpg

a26_0e2d426252bfea9758801c53ca7913b7.jpg

a27_0e2d426252bfea9758801c53ca7913b7.jpg

a28_0e2d426252bfea9758801c53ca7913b7.jpg

a29_0e2d426252bfea9758801c53ca7913b7.jpg

a30_0e2d426252bfea9758801c53ca7913b7.jpg

a31_de62d5ae121011842af1a0ec33b82309.jpg

a32_de62d5ae121011842af1a0ec33b82309.jpg

a33_de62d5ae121011842af1a0ec33b82309.jpg

a34_de62d5ae121011842af1a0ec33b82309.jpg

a35_de62d5ae121011842af1a0ec33b82309.jpg

a36_de62d5ae121011842af1a0ec33b82309.jpg

a37_de62d5ae121011842af1a0ec33b82309.jpg

a38_de62d5ae121011842af1a0ec33b82309.jpg

a39_de62d5ae121011842af1a0ec33b82309.jpg

a40_de62d5ae121011842af1a0ec33b82309.jpg

a42_c7f6df9bcb58a409900d55a904b7755e.jpg

a43_c7f6df9bcb58a409900d55a904b7755e.jpg

a44_c7f6df9bcb58a409900d55a904b7755e.jpg

a46_c7f6df9bcb58a409900d55a904b7755e.jpg

a47_c7f6df9bcb58a409900d55a904b7755e.jpg

a48_c7f6df9bcb58a409900d55a904b7755e.jpg

a49_c7f6df9bcb58a409900d55a904b7755e.jpg

a50_c7f6df9bcb58a409900d55a904b7755e.jpg

a51_f3b581d283a6d0a76311c83377d9b402.jpg

a52_f3b581d283a6d0a76311c83377d9b402.jpg

a53_f3b581d283a6d0a76311c83377d9b402.jpg

a54_f3b581d283a6d0a76311c83377d9b402.jpg

a55_f3b581d283a6d0a76311c83377d9b402.jpg

a56_f3b581d283a6d0a76311c83377d9b402.jpg

a57_f3b581d283a6d0a76311c83377d9b402.jpg

a58_f3b581d283a6d0a76311c83377d9b402.jpg

a59_f3b581d283a6d0a76311c83377d9b402.jpg

a60_f3b581d283a6d0a76311c83377d9b402.jpg

a61_aab9b12c5d4207700346d9ff4263b0fe.jpg