E-Dziennik
Wystawa Prac Nauczycieli w MKiDN

4 kwietnia 2012r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie otwarta została wystawa prac nauczycieli Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Uroczysty wernisaż odbył się w Galerii „Rękaw” mieszczącej się na parterze pałacowego gmachu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wystawę otworzył prof. Wiktor Jędrzejec Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w MKiDN. Powitał on przybyłych z Zakopanego pedagogów-artystów wraz z towarzyszącą im grupą uczniów. W swoim wystąpieniu podkreślił wysoki poziom artystyczny zaprezentowanych na wystawie prac nauczycieli Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara, ich różnorodność i oryginalność. W szczególności zwrócił uwagę na rolę jaką w kształceniu młodzieży szkół artystycznych odgrywają nauczyciele-tórcy. Przypomniał także wystawę uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara, która była prezentowana w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w lutym br.
W imieniu organizatorów wystawy głos zabrała Alicja Marduła Wicedyrektor Szkoły. Dziękując za umożliwienie organizacji wystawy przedstawiła sylwetki artystów biorących w niej udział.
W wernisażu z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uczestniczyli m.in.: Małgorzata Rosińska-Kocon Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, Wojciech Myjak wizytator CEA, Maksymilian Celeda radca ministra oraz Mariola Wiśniewska Główny Specjalista w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN.

a1_50cb301858a2220d2c9cc6f91a68e887.jpg

Fotorelacja: Janusz Tomczak

 a2_50cb301858a2220d2c9cc6f91a68e887.jpg

a3_50cb301858a2220d2c9cc6f91a68e887.jpg

a4_50cb301858a2220d2c9cc6f91a68e887.jpg

a5_50cb301858a2220d2c9cc6f91a68e887.jpg

a6_50cb301858a2220d2c9cc6f91a68e887.jpg

a7_50cb301858a2220d2c9cc6f91a68e887.jpg

a8_50cb301858a2220d2c9cc6f91a68e887.jpg

a9_50cb301858a2220d2c9cc6f91a68e887.jpg

a10_50cb301858a2220d2c9cc6f91a68e887.jpg

a11_3f982c3c3dcb78d34f4163839a2740b1.jpg

a12_3f982c3c3dcb78d34f4163839a2740b1.jpg

a13_3f982c3c3dcb78d34f4163839a2740b1.jpg

a14_3f982c3c3dcb78d34f4163839a2740b1.jpg

a15_609825e2e2d99e0d4894788c143c2ab3.jpg

a16_609825e2e2d99e0d4894788c143c2ab3.jpg

a17_609825e2e2d99e0d4894788c143c2ab3.jpg

a18_609825e2e2d99e0d4894788c143c2ab3.jpg

a19_609825e2e2d99e0d4894788c143c2ab3.jpg

a20_609825e2e2d99e0d4894788c143c2ab3.jpg

a21_329bdbdd836e0f0f422b7c50e74d2e8f.jpg

a22_329bdbdd836e0f0f422b7c50e74d2e8f.jpg

a23_329bdbdd836e0f0f422b7c50e74d2e8f.jpg

a24_329bdbdd836e0f0f422b7c50e74d2e8f.jpg

a25_329bdbdd836e0f0f422b7c50e74d2e8f.jpg

a26_329bdbdd836e0f0f422b7c50e74d2e8f.jpg

a27_53c4bea5366d371e752da3e3166b2c67.jpg

a28_53c4bea5366d371e752da3e3166b2c67.jpg

a29_53c4bea5366d371e752da3e3166b2c67.jpg

a30_53c4bea5366d371e752da3e3166b2c67.jpg

a31_53c4bea5366d371e752da3e3166b2c67.jpg

a32_53c4bea5366d371e752da3e3166b2c67.jpg

a33_53c4bea5366d371e752da3e3166b2c67.jpg

a34_3b2eab3717d63d3cbd6e9fe3cd99ef33.jpg

a35_3b2eab3717d63d3cbd6e9fe3cd99ef33.jpg

a36_3b2eab3717d63d3cbd6e9fe3cd99ef33.jpg

a37_3b2eab3717d63d3cbd6e9fe3cd99ef33.jpg

a38_3b2eab3717d63d3cbd6e9fe3cd99ef33.jpg

a40_3b2eab3717d63d3cbd6e9fe3cd99ef33.jpg

a41_c30e7967a0b880a41051cf6ad85854b6.jpg

a42_c30e7967a0b880a41051cf6ad85854b6.jpg

a43_c30e7967a0b880a41051cf6ad85854b6.jpg

a44_c30e7967a0b880a41051cf6ad85854b6.jpg

a46_c30e7967a0b880a41051cf6ad85854b6.jpg

a47_c30e7967a0b880a41051cf6ad85854b6.jpg