E-Dziennik
ZARZĄDZENIE MKiDN w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę..

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 13 maja 2015 r.
w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania pobierz