E-Dziennik
Zakończenie roku szkolnego

19  czerwca o godzinie  9.00  w  szkolnej  galerii  “Strug”  odbyło  się   uroczyste zakończenie roku szkolnego 2008/2009. Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce zostali wyróżnieni. Nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców przy ZSP wręczyła Dyrekcja Szkoły i Wychowawcy poszczególnych klas. Wszystkim wyróżnionym  i nagrodzonym uczniom gratulujemy!

Fot. mgr Magdalena Ciszewska-Rząsa

cc_08a57663aefb8ded30f4afe925107619.jpg

bb_9a147ed0fc287d139d2a5df6087e2720.jpg

aa_0826dd94955ef412f8626732fb8e6088.jpg

dd_f2a4054647eb125fe3b6155b8e0614d0.jpg

ee_17d30e903bd5ade79c34b71060d2c5c7.jpg

ff_725712bd23302fa65bc109a24be1285f.jpg

gg_8590c9642a0ee14591b7d48181d326d5.jpg

hh_bc587cee778bc363485a59bdcbc59081.jpg

ii_a9639f434ae78bae9ba08bd5e7935481.jpg

jj_27d325c4c28cc74ccfa0ead4a65a58a4.jpg