E-Dziennik
Pan mgr Ryszard Gapski obronił pracę doktorską !!!

Pan_dr_Ryszard_Gapski_df7e61e21d32785799400c1780f4c8fd.jpg

W dniu 30 marca 2010 roku nauczyciel historii sztuki w naszej szkole Pan mgr Ryszard Gapski obronił pracę doktorską i uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. Tematem pracy było: „Malarstwo religijne o tradycji ludowej w Małopolsce w XIX wieku a tradycja sztuki oficjalnej. Ikonografia i recepcja”. Promotorem pracy był prof. Jerzy Lileyko, a obrona odbyła się na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Serdecznie  gratulujemy  i  życzymy  dalszych   osiągnięć   w   pracy   naukowej   i  dydaktycznej !!!