E-Dziennik
Warsztaty artystyczne z dr hab. Witoldem Stelmachniewiczem

22 października br. w Zespole Szkół Plastycznych im.  A. Kenara zostały zorganizowane warsztaty artystyczne z dr hab. Witoldem Stelmachniewiczem - Prodziekanem Wydziału Malarstwa Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.  Podczas spotkania uczniowie   starszych klas mieli możliwość  zaprezentować  swoje prace z rysunku i malarstwa oraz poddać je profesjonalnej korekcie Pana Witolda Stelmachniewicza.
Wykładowca zaprezentował strukturę kształcenia artystycznego ASP,  warunki rekrutacji na wszystkie kierunki uczelni ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Malarstwa, ofertę kursów dokształcających oraz konsultacji w “Akademii Otwartej” Wydziału Malarstwa.

Fotorelacja: Marek Król-Józaga

a1_80dbf921b5fe40dacaba868a39df2283.jpg

a2_80dbf921b5fe40dacaba868a39df2283.JPG

a3_80dbf921b5fe40dacaba868a39df2283.JPG

a4_80dbf921b5fe40dacaba868a39df2283.JPG

a5_80dbf921b5fe40dacaba868a39df2283.JPG

a6_80dbf921b5fe40dacaba868a39df2283.JPG

a7_80dbf921b5fe40dacaba868a39df2283.JPG

a8_80dbf921b5fe40dacaba868a39df2283.JPG

a9_80dbf921b5fe40dacaba868a39df2283.JPG

a10_80dbf921b5fe40dacaba868a39df2283.JPG

a11_80dbf921b5fe40dacaba868a39df2283.JPG

a12_80dbf921b5fe40dacaba868a39df2283.JPG

a13_83b499a13939722e5308f3b9e655e9ca.JPG

a14_83b499a13939722e5308f3b9e655e9ca.JPG

a15_83b499a13939722e5308f3b9e655e9ca.JPG

a16_83b499a13939722e5308f3b9e655e9ca.JPG

a17_83b499a13939722e5308f3b9e655e9ca.JPG

a18_83b499a13939722e5308f3b9e655e9ca.JPG

a19_83b499a13939722e5308f3b9e655e9ca.JPG

a20_83b499a13939722e5308f3b9e655e9ca.JPG

a21_83b499a13939722e5308f3b9e655e9ca.JPG

a22_83b499a13939722e5308f3b9e655e9ca.JPG

a23_83b499a13939722e5308f3b9e655e9ca.JPG

a24_b4b08de6b602025cffa4df3506f49d19.JPG

a25_b4b08de6b602025cffa4df3506f49d19.JPG

a26_b4b08de6b602025cffa4df3506f49d19.JPG

a27_b4b08de6b602025cffa4df3506f49d19.JPG

a28_b4b08de6b602025cffa4df3506f49d19.JPG

a29_b4b08de6b602025cffa4df3506f49d19.JPG

a30_b4b08de6b602025cffa4df3506f49d19.JPG

a31_b4b08de6b602025cffa4df3506f49d19.JPG

a32_b4b08de6b602025cffa4df3506f49d19.JPG

a33_b4b08de6b602025cffa4df3506f49d19.JPG

a34_b4b08de6b602025cffa4df3506f49d19.JPG