E-Dziennik
Tytuł Honorowego Profesora Oświaty dla Stanisława Marduły!

14 października 2016 r. podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister Edukacji Narodowej nadał tytuły honorowe Profesora Oświaty. W tym roku do grona Profesorów Oświaty dołączyło kolejnych dwadzieścia osób. Tytuł ten przyznawany jest nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi, dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy. Z satysfakcją informijemy, iż tytuł Honorowego Profesora Oświaty z Zakopanego otrzymał: Pan Stanisław Marduła - nauczyciel lutnictwa i meblarstwa w Zespole Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem.

Gratulujemy!!!

Źródło:https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/profesorowie-oswiaty/nadanie-tytulow-honorowych-profesora-oswiaty-w-2016-r.html

a1_58aab05e71cc9ac455b18e53bba5a948.jpg

a2_58aab05e71cc9ac455b18e53bba5a948.jpg

a3_58aab05e71cc9ac455b18e53bba5a948.jpg