E-Dziennik
Szkolna wycieczka do Pragi

Praga 24-27 kwietnia 2012 r.

Fotorelacja.: Marek Król-Józaga

a1_f22e534440f8c513805d4c5045d114df.jpg

a2_f22e534440f8c513805d4c5045d114df.jpg

a3_f22e534440f8c513805d4c5045d114df.jpg

a4_f22e534440f8c513805d4c5045d114df.jpg

a5_f22e534440f8c513805d4c5045d114df.jpg

a12_11af9ad94352fddc02ac6da5676b6cbc.jpg

a6_87b0487ff1a7cf13099a8ec7ea573617.jpg

a13_11af9ad94352fddc02ac6da5676b6cbc.jpg

a7_87b0487ff1a7cf13099a8ec7ea573617.jpg

a8_87b0487ff1a7cf13099a8ec7ea573617.jpg

a11_11af9ad94352fddc02ac6da5676b6cbc.jpg

a9_87b0487ff1a7cf13099a8ec7ea573617.jpg

a10_11af9ad94352fddc02ac6da5676b6cbc.jpg

a14_11af9ad94352fddc02ac6da5676b6cbc.jpg

a15_11af9ad94352fddc02ac6da5676b6cbc.jpg

a16_eeab08329ba94858cc4e11a80fc6130b.jpg

a17_eeab08329ba94858cc4e11a80fc6130b.jpg

a18_eeab08329ba94858cc4e11a80fc6130b.jpg

a19_eeab08329ba94858cc4e11a80fc6130b.jpg

a20_eeab08329ba94858cc4e11a80fc6130b.jpg

a21_eeab08329ba94858cc4e11a80fc6130b.jpg

a22_61f72ce889882dffb93b204c496cd488.jpg

a23_61f72ce889882dffb93b204c496cd488.jpg

a24_61f72ce889882dffb93b204c496cd488.jpg