E-Dziennik
Szkolenie lutnicze dla nauczycieli

A_St_Mardula_2010_4ec616ea549f05338c2d43e33c188d04_ae5c30ed2f81dc34f6822ec221c50e83.jpg

W dniu 16 października 2010 r. w siedzibie CENSA odbyło się „Szkolenie lutnicze dla nauczycieli instrumentów smyczkowych”. Szkolenie prowadzili Alicja Hołoga-Marduła i Stanisław Marduła. Program szkolenia obejmował: przybliżenie podstawowych informacji z zakresu historii lutnictwa, konstrukcji i zasad użytkowania instrumentów smyczkowych, doskonalenia umiejętności prawidłowej eksploatacji i doboru instrumentów oraz poznania technik i zasad prostej konserwacji. Szkolenie cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem, uczestniczyło w nim ponad 30 nauczycieli, którzy przyjechali z własnymi instrumentami. Państwo Mardułowie prowadzili szkolenie w formie wykładu oraz warsztatów i dyskusji z uczestnikami w zakresie pielęgnacji i regulacji instrumentów.Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i wysoko ocenili poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia.

Źródło: CENSA /sprawozdania ze szkoleń/