E-Dziennik
Szkolenie dla nauczycieli

W dniu 6 listopada 2010 r. W Zespole Szkół Plastycznych w Zakopanem odbyło się szkolenie na temat ,,Projektowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole artystycznej”. Szkolenie w dwóch modułach poprowadził pan Cezary Kocon. Celem szkolenia było przygotowanie nauczycieli naszej szkoły do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej, pogłębienie wiedzy na temat ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej, kształtowanie umiejętności planowania i projektowania ewaluacji wewnętrznej w szkole i zdobywanie umiejętności doboru metod, technik i narzędzi badawczych w ewaluacji. Szkolenie miało formę interesującego wykładu i ćwiczeń. Uczestnicy ocenili sobotnie spotkanie bardzo wysoko, podkreślając profesjonalizm przygotowania prowadzącego i przydatność omawianych zagadnień w codziennej nauczycielskiej pracy.

Foto.: Marek Król-Józaga, Wojciech Hyc

1_5885e138cc584adbaae127047e59b6ef.jpg

2_a7bc2af5602351d5db2100b92ed0649c.jpg

3_48c14955a129385c56af8084affb64c6.jpg

4_6220b1788a40a8f5ba321a4c64972db2.jpg

5_fa9a3e0bafecb6320300d05bf6b643be.jpg

6_55b16e43f2f01a2f320b1f9d4b5b769f.jpg

7_3c71a960eb685037cc9eba03ece1ec45.jpg