E-Dziennik
Szkolenie CENSA dla nauczycieli naszej Szkoły

29 lutego 2010 r. w Zespole Szkół Plastycznych w Zakopanem odbyło się szkolenie “Przegląd aktywizujących metod nauczania w pracy z grupą” zorganizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie. zajęcia prowadziła Magdalena Zalewska, zapoznając grono pedagogiczne z szeregiem zagadnień  o charakterze metodycznym, a także psychologiczno-pedagogicznym.  Program szkolenia, które koncentrowało się na efektywnym planowaniu procesu kształcenia, obejmował między innymi problematykę  kreatywnosci nauczyciela, technik pamięciowych oraz systemów reprezentacji (stylów uczenia się) w kontekście aktywnych metod nauczania. Grono pedagogiczne uczestniczyło ponadto w warsztatach poświęconych omawianym zagadnieniom (mechanizmy zapamiętywania, twórcze notowanie, matryca metod), zyskując dzięki temu możliwość sprawdzenia pozyskanej wiedzy w praktyce.

Tekst: mgr Paweł Wrzesień

Fotorelacja: mgr Magdalena Ciszewska-Rząsa i mgr Marek Król-Józaga

1_50aec12cf1a88f5a11ca91d39f052e5f.jpg

2_12825171a0d3ffc109637daa84b063f7.jpg

3_da11f9d826cdd457661bc45bc4ef8202.jpg

4_02576ee4552dddb6f34ea5f713028e46.jpg

5_bcc6715ea6d612fd57f5f25293469237.jpg

6_70d11f6505f0193d5a7d144c6ffb18e1.jpg

7_39991395d21a7d19f57d9d4b385f2df0.jpg

8_440603d5745d6d64076b4b7a58fee555.jpg

9_35d58029a0392c7595b31da40b50f6eb.jpg

10_2c609cf114dc6db897a421eed27eecfc.jpg