E-Dziennik
Stypendium Sapere Auso 2010

Anna Mrożek, uczennica kl. 2 LP otrzymała stypendium Sapere Auso za szczególne osiągnięcia artystyczne.

Gratulujemy !!!

Anna_Mrozek_1_6a5235fe8583edb0cc2cbe07266c1d19.jpg

Anna_Mrozek_2_63fd964a0603659a306b777ca99c1da5.jpg

Anna_Mrozek_3_bb00694e64710902f58fa3ebcba25d77.jpg

267 uzdolnionych uczniów i studentów otrzymało stypendia w ramach Programu Stypendialnego SAPERE AUSO 2010/2011 z środków finansowych województwa małopolskiego. 15 grudnia w Kopalni Soli w Wieliczce odbyła się uroczystość przekazania dyplomów potwierdzających otrzymanie stypendium. Uzdolnionym młodym ludziom wręczyli je m.in. marszałek Marek Sowa i członek Zarządu Województwa Małopolskiego Witold Latusek.

Źródło: Fundacja Sapere Auso