E-Dziennik
Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2009/2010 otrzymało dwoje uczniów naszej Szkoły: Martyna Tylka z klasy 6 OSSP ze średnią ocen: 5.06 i Cezary Michno z klasy 4 LP ze średnią ocen: 5.00

Gratulujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów !!!

Fot.: Janusz Tomczak

Martyna_Tylka_i_Cezary_Michno_2ffb4d53ae341e1f8925da31f0434cfc_66c04a35bbf15fdf8a01039839904c90.jpg

4_73c1550361e7ea953594dd77b1f93bc5_63002d00dddfbe2e4977b361beaebbd9.jpg

1_ba81c99aae969f5df83111ed67a3c240_1e65bf09de00b571b883e61b8d949e9f.jpg

2_f0c37eb1b8307482e530002107ba12e3_9842ed0f7d00d9ba8d0f7234161729cf.jpg

3_73515ca43d385a3fcbd389d24b5606ef_59c752a9392c50b26c76ebd32108c971.jpg

9 listopada 2009 r. Małopolski Kurator Oświaty, Artur Dzigański, spotkał się ze Stypendystami Prezesa Rady Ministrów i Stypendystami Ministra Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się w Auli Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W tym roku stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 357 małopolskich uczniów, natomiast stypendia Ministra Edukacji Narodowej - za wybitne osiągnięcia edukacyjne - 47 uczniów i absolwentów szkół naszego województwa. Jest to najlepszy wynik w kraju! Na drugim miejscu uplasowało się województwo śląskie, na trzecim - mazowieckie.

Artur Dzigański, w słowach skierowanych do Stypendystów, podkreślił wiodącą pozycję małopolskiej oświaty w kraju, potwierdzoną wysokimi wynikami egzaminów zewnętrznych, licznymi sukcesami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, także wynikami Edukacyjnej Wartości Dodanej. Małopolski Kurator Oświaty, dziękując i gratulując Stypendystom, wyraził przekonanie, że nie jest to kres ich możliwości. “Na Wasze kolejne sukcesy i osiągnięcia czeka cała małopolska oświata, czekam ja, czekają Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, do których uczęszczacie, Wasi Nauczyciele, Wychowawcy i Rodzice, Wasze Koleżanki i Koledzy”.

Gratulując Dyrektorom, Nauczycielom i Rodzicom Stypendystów, Małopolski Kurator Oświaty powiedział: “Bez Państwa zaangażowania, troski i wrażliwości nie byłoby możliwe osiągnięcie tak wysokich wyników. Dziękuję, że jesteście dla naszych uczniów wspaniałymi przewodnikami, odpowiadającymi na młodzieńczy głód wiedzy i ciekawości świata”.

Uroczystość wręczenia stypendiów uświetnił występ uczniów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie.

Żródło: Kuratorium Oświaty w Krakowie