E-Dziennik
Przeglądy Plastyczne CEA 2014, etap szkolny!

ZSP im. A. Kenara, 19 lutego 2014 r.
Dzień trzeci
obrady Komisji oceniającej prace przeglądu z rysunku, malarstwa i rzeźby uczniów kl. 5 OSSP i 3 LP.

a1_3d2d7cae33819709737c0bc25740f889.JPG

a2_3d2d7cae33819709737c0bc25740f889.JPG

a3_3d2d7cae33819709737c0bc25740f889.JPG

a4_3d2d7cae33819709737c0bc25740f889.JPG

a5_3d2d7cae33819709737c0bc25740f889.JPG

a6_3d2d7cae33819709737c0bc25740f889.JPG

a7_3d2d7cae33819709737c0bc25740f889.JPG

a9_3d2d7cae33819709737c0bc25740f889.JPG

a10_3d2d7cae33819709737c0bc25740f889.JPG

a11_c9beca72b90e1367f1b8742c0fb13ea8.JPG

a12_c9beca72b90e1367f1b8742c0fb13ea8.JPG

a13_c9beca72b90e1367f1b8742c0fb13ea8.JPG

a14_c9beca72b90e1367f1b8742c0fb13ea8.JPG

a15_c9beca72b90e1367f1b8742c0fb13ea8.JPG

a16_c9beca72b90e1367f1b8742c0fb13ea8.JPG

ZSP im. A. Kenara, 19 lutego 2014 r.
Dzień trzeci - przegląd z rzeźby (kl. 5 OSSP i 3 LP).

a17_c9beca72b90e1367f1b8742c0fb13ea8.JPG

a18_c9beca72b90e1367f1b8742c0fb13ea8.JPG

a19_c9beca72b90e1367f1b8742c0fb13ea8.JPG

a20_c9beca72b90e1367f1b8742c0fb13ea8.JPG

a21_ed86d6435dab24ca6bf0c97e0b5bca1c.JPG

a22_ed86d6435dab24ca6bf0c97e0b5bca1c.JPG

a23_ed86d6435dab24ca6bf0c97e0b5bca1c.JPG

a24_ed86d6435dab24ca6bf0c97e0b5bca1c.JPG

a25_ed86d6435dab24ca6bf0c97e0b5bca1c.JPG

a26_ed86d6435dab24ca6bf0c97e0b5bca1c.JPG

a27_ed86d6435dab24ca6bf0c97e0b5bca1c.JPG

a28_ed86d6435dab24ca6bf0c97e0b5bca1c.JPG

a29_ed86d6435dab24ca6bf0c97e0b5bca1c.JPG

a30_ed86d6435dab24ca6bf0c97e0b5bca1c.JPG

ZSP im. A. Kenara, 18 lutego 2014 r.
Dzień drugi - przegląd z malarstwa (kl. 5 OSSP i 3 LP).

a31_ed86d6435dab24ca6bf0c97e0b5bca1c.JPG

a32_ed86d6435dab24ca6bf0c97e0b5bca1c.JPG

a33_ed86d6435dab24ca6bf0c97e0b5bca1c.JPG

a34_ed86d6435dab24ca6bf0c97e0b5bca1c.JPG

a35_ed86d6435dab24ca6bf0c97e0b5bca1c.JPG

a36_21b6a2ac999edad721a2dd730af3802b.JPG

a37_21b6a2ac999edad721a2dd730af3802b.JPG

a39_21b6a2ac999edad721a2dd730af3802b.JPG

a40_21b6a2ac999edad721a2dd730af3802b.JPG

a42_21b6a2ac999edad721a2dd730af3802b.JPG

a43_21b6a2ac999edad721a2dd730af3802b.JPG

a44_21b6a2ac999edad721a2dd730af3802b.JPG

a45_21b6a2ac999edad721a2dd730af3802b.jpg

a47_21b6a2ac999edad721a2dd730af3802b.JPG

a48_21b6a2ac999edad721a2dd730af3802b.JPG

a49_21b6a2ac999edad721a2dd730af3802b.JPG

a50_21b6a2ac999edad721a2dd730af3802b.JPG

a51_0cc850eb72426c321c7f58b12c712cd5.JPG

a52_0cc850eb72426c321c7f58b12c712cd5.JPG

a53_0cc850eb72426c321c7f58b12c712cd5.JPG

a55_0cc850eb72426c321c7f58b12c712cd5.JPG

a56_0cc850eb72426c321c7f58b12c712cd5.JPG

a57_0cc850eb72426c321c7f58b12c712cd5.JPG

a58_0cc850eb72426c321c7f58b12c712cd5.JPG

a59_0cc850eb72426c321c7f58b12c712cd5.JPG

Szkolna Galeria “Strug”, 17 lutego 2014 r.
Dzień pierwszy - przegląd z rysunku (kl. 5 OSSP i 3 LP).

a1_d3ddb8cc0acee74095aa3a509caf6fcf.JPG

a2_d3ddb8cc0acee74095aa3a509caf6fcf.JPG

a3_d3ddb8cc0acee74095aa3a509caf6fcf.JPG

a4_d3ddb8cc0acee74095aa3a509caf6fcf.JPG

a5_d3ddb8cc0acee74095aa3a509caf6fcf.JPG

a6_d3ddb8cc0acee74095aa3a509caf6fcf.JPG

a7_d3ddb8cc0acee74095aa3a509caf6fcf.JPG

a8_d3ddb8cc0acee74095aa3a509caf6fcf.JPG

a9_d3ddb8cc0acee74095aa3a509caf6fcf.JPG

a10_d3ddb8cc0acee74095aa3a509caf6fcf.JPG

a11_d3ddb8cc0acee74095aa3a509caf6fcf.JPG

a12_d3ddb8cc0acee74095aa3a509caf6fcf.JPG

a13_d3ddb8cc0acee74095aa3a509caf6fcf.JPG

a14_d3ddb8cc0acee74095aa3a509caf6fcf.JPG

a15_d3ddb8cc0acee74095aa3a509caf6fcf.JPG

a16_ca4505608a257ee7e0c07d1348498c7d.JPG

a17_ca4505608a257ee7e0c07d1348498c7d.JPG

a18_ca4505608a257ee7e0c07d1348498c7d.JPG

a19_ca4505608a257ee7e0c07d1348498c7d.JPG

a20_ca4505608a257ee7e0c07d1348498c7d.JPG

a21_ca4505608a257ee7e0c07d1348498c7d.JPG

a22_ca4505608a257ee7e0c07d1348498c7d.JPG

a23_ca4505608a257ee7e0c07d1348498c7d.JPG

a24_ca4505608a257ee7e0c07d1348498c7d.JPG

a25_ca4505608a257ee7e0c07d1348498c7d.JPG

a26_ca4505608a257ee7e0c07d1348498c7d.JPG

a27_ca4505608a257ee7e0c07d1348498c7d.JPG

a28_ca4505608a257ee7e0c07d1348498c7d.JPG

a29_ca4505608a257ee7e0c07d1348498c7d.JPG

a30_ca4505608a257ee7e0c07d1348498c7d.JPG

a31_4888db2b93548c341fec844bff43ed6e.JPG

a32_4888db2b93548c341fec844bff43ed6e.JPG

a33_4888db2b93548c341fec844bff43ed6e.JPG

a34_4888db2b93548c341fec844bff43ed6e.JPG

a35_4888db2b93548c341fec844bff43ed6e.JPG

a36_4888db2b93548c341fec844bff43ed6e.JPG

a37_4888db2b93548c341fec844bff43ed6e.JPG

a38_4888db2b93548c341fec844bff43ed6e.JPG

a39_4888db2b93548c341fec844bff43ed6e.JPG

a40_4888db2b93548c341fec844bff43ed6e.JPG

a41_4888db2b93548c341fec844bff43ed6e.JPG

a42_4888db2b93548c341fec844bff43ed6e.JPG

a43_4888db2b93548c341fec844bff43ed6e.JPG

a44_4888db2b93548c341fec844bff43ed6e.JPG

a45_4888db2b93548c341fec844bff43ed6e.JPG

a46_59dff02af0ea3f7d58f5f8a6f2a80af7.JPG

a47_59dff02af0ea3f7d58f5f8a6f2a80af7.JPG

a48_59dff02af0ea3f7d58f5f8a6f2a80af7.JPG

a49_59dff02af0ea3f7d58f5f8a6f2a80af7.JPG

a50_59dff02af0ea3f7d58f5f8a6f2a80af7.JPG

a51_59dff02af0ea3f7d58f5f8a6f2a80af7.JPG

a52_59dff02af0ea3f7d58f5f8a6f2a80af7.JPG