E-Dziennik
Porozumienie z LP w Malborku

7 grudnia 2011 roku w naszej szkole gościliśmy grupę nauczycieli i samorządowców z Malborka. Gościem honorowym był pan Mirosław Czapla - starosta malborski. Wśród gości była również pani Renata Zawadzińska - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Malborku. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych mieści się również czteroletnie Liceum Plastyczne. Podczas wizyty goście z Malborka poznali specyfikę naszej szkoły oraz zwiedzili pracownie artystyczne.
Na zakończenie wizyty dyrektorzy szkół - mgr Stanisław Cukier z ZSP im. A. Kenara w Zakopanem oraz mgr Renata Zawadzińska z ZSP nr 2 w Malborku - podpisali porozumienie o współpracy naszych szkół. Ww. porozumienie będzie dotyczyć między innymi organizacji wspólnych plenerów i wystaw, a także wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami. W ramach porozumienia będą również podejmowane wspólne przedsięwzięcia organizacyjne i merytoryczne promujące dokonania naszych szkół.

 1a_ff76c0179b97f5ca9b06df795515440c.jpg

2a_ff76c0179b97f5ca9b06df795515440c.jpg

3a_ff76c0179b97f5ca9b06df795515440c.jpg

4a_ff76c0179b97f5ca9b06df795515440c.jpg

6a_ff76c0179b97f5ca9b06df795515440c.jpg

7a_ff76c0179b97f5ca9b06df795515440c.jpg

8a_ff76c0179b97f5ca9b06df795515440c.jpg