E-Dziennik
Ogólnopolski Przegląd w Nowym Wiśniczu

W dniach: 23-24 marca 2012 roku odbył się kolejny już Ogólnopolski Przegląd Prac z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby dla uczniów szkół plastycznych z makroregionu południowo-wschodniego. W tym roku przegląd odbywał się w Liceum Plastycznym im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu i brało w nim udział 11 szkół plastycznych, w tym: ZSP w Jarosławiu, ZPSP w Kielcach, ZPSP w Krakowie, PSP w Krakowie, LP w Krośnie, KPSP w Nowym Sączu, LP w Lesku, LP w Nowym Wiśniczu, ZSP w Rzeszowie, ZSP w Tarnowie i ZSP w Zakopanem. Każda ze szkół reprezentowana była przez trzech uczniów i dwóch opiekunów. Naszą szkołę reprezentowali: Anna Rusnak z kl. 3 LP - rysunek, (nauczyciel prowadzący mgr Ireneusz Bęc), Sara Piekara z kl. 5 OSSP - rzeźba, (nauczyciel prowadzący mgr Janusz Jędrzejowski) i Krzysztof Grzybacz z kl. 3 LP - malarstwo, (nauczyciel prowadzący mgr Ireneusz Bęc). Opiekunami grupy byli: panowie Ireneusz Bęc i Janusz Jędrzejowski.

Z dumą informujemy, iż uczniowie naszej szkoły zajęli drugie miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Prac z Rysunku , Malarstwa i Rzeźby Nowy Wiśnicz 2012. Indywidualnie, spośród 33 uczniów Krzysztof Grzybacz zajął 2 miejsce, Anna Rusnak 4 miejsce, a Sara Piekara 13 miejsce.

Krzysztof Grzybacz i Anna Rusnak zakwalifikowali się do kolejnego etapu konkursu i będą uczestniczyć w warsztatach plastycznych pod kierunkiem nauczycieli akademickich. Będą mieli możliwość zdobycia indeksu Akademii Sztuk Pięknych. Szczególne podziękowania należą się nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do przeglądu: Małgorzacie Rosińskiej, Ireneuszowi Bęcowi, Januszowi Jędrzejowskiemu i Dorocie Bąk. Całość przygotowań do przeglądu była koordynowana przez wicedyrektora ds. artystycznych Marka Króla.

Fotorelacja: Janusz Tomczak

a1_05eb81420c82c7cea5e6a1ced5d979f7.jpg

Sara Piekara, kl. 5 OSSP, Krzysztof Grzybacz i Anna Rusnak, kl. 3 LP

a2_05eb81420c82c7cea5e6a1ced5d979f7.jpg

Liceum Plastycznym im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu

a3_05eb81420c82c7cea5e6a1ced5d979f7.jpg

a4_05eb81420c82c7cea5e6a1ced5d979f7.jpg

Martwa natura, olej. Autor: Krzysztof Grzybacz, kl. 3 LP

a5_05eb81420c82c7cea5e6a1ced5d979f7.jpg

Nauczuciele: Ireneusz Bęc i Janusz Jędrzejowski, w tle prace Krzysztofa Grzybacza z kl. 3 LP

a6_c80b41d73913d800b13f2df84b762aa1.jpg

Prace Anny Rusnak z kl. 3 LP

a7_c80b41d73913d800b13f2df84b762aa1.jpg

Rysunek, autorka: Anna Rusnak z kl. 3 LP

a8_c80b41d73913d800b13f2df84b762aa1.jpg

Dyrektor Stanisław Cukier i praca Krzysztofa Grzybacza z kl. 3 LP

a9_c80b41d73913d800b13f2df84b762aa1.jpg

Martwa natura, akryl. Autorka: Anna Rusnak z kl. 3 LP

a10_c80b41d73913d800b13f2df84b762aa1.jpg

Krzysztof Grzybacz, kl. 3 LP (w tle jego prace).

a11_c80b41d73913d800b13f2df84b762aa1.jpg

Sara Piekara, kl. 5 OSSP (w tle jej prace). 

a12_15b086e2e4d9d993d601bd10452cd3f1.jpg

Martwa natura, olej. Autor Krzysztof Grzybacz, kl. 3 LP

a13_15b086e2e4d9d993d601bd10452cd3f1.jpg

Rysunek, autor: Krzysztof Grzybacz, kl. 3 LP

a14_15b086e2e4d9d993d601bd10452cd3f1.jpg

Anna Rusnak, kl. 3 LP (w tle jej praca).

a15_15b086e2e4d9d993d601bd10452cd3f1.jpg

Ireneusz Bęc (nauczyciel rysunku i malarstwa) i Anna Rusnak z kl. 3 LP

a16_15b086e2e4d9d993d601bd10452cd3f1.jpg

W oczekiwaniu na ...

a17_15b086e2e4d9d993d601bd10452cd3f1.jpg

Ekspozycja prac.

a18_15b086e2e4d9d993d601bd10452cd3f1.jpg

Ogłoszenie wyników.

a19_892cef31c423166452081c4fc6caf762.jpg

a20_892cef31c423166452081c4fc6caf762.jpg

a21_892cef31c423166452081c4fc6caf762.jpg

a23_892cef31c423166452081c4fc6caf762.jpg

a24_892cef31c423166452081c4fc6caf762.jpg

a25_892cef31c423166452081c4fc6caf762.jpg

Gratulujemy !!!

 a26_892cef31c423166452081c4fc6caf762.jpg