E-Dziennik
Ogólnopolski Przegląd w Krakowie

W dniach 3-5 kwietnia 2014 roku odbył się kolejny już Ogólnopolski Przegląd Prac z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby dla uczniów szkół plastycznych z makroregionu południowo-wschodniego. W tym roku przegląd odbywał się w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie i brało w nim udział 11 szkół plastycznych, w tym: ZSP w Jarosławiu, ZPSP w Kielcach, ZPSP w Krakowie, PSP w Krakowie, LP w Krośnie, KPSP w Nowym Sączu, LP w Lesku, LP w Nowym Wiśniczu, ZSP w Rzeszowie, ZSP w Tarnowie i ZSP w Zakopanem. Każda ze szkół reprezentowana była przez trzech uczniów i dwóch opiekunów. Naszą szkołę reprezentowali: Sonia Nowok z kl. 3 LP - malarstwo (nauczyciel prowadzący dr Ireneusz Bęc), Damian Masłowski z kl. 3 LP - rysunek (nauczyciel prowadzący dr Ireneusz Bęc) i Magdalena Hyła z kl. 5 OSSP - rzeźba (nauczyciel prowadzący mgr Ewa Ross-Baczyńska).
Informujemy, iż Damian Masłowski i Sonia Nowok zakwalifikowali się do kolejnego etapu konkursu i będą uczestniczyć w warsztatach plastycznych pod kierunkiem nauczycieli akademickich. Uczniowie mają szansę zdobycia indeksów Akademii Sztuk Pięknych.
Szczególne podziękowania należą się nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do przeglądu: Ewie Ross-Baczyńskiej, Dorocie Bąk i Ireneuszowi Bęcowi.

Zobacz również: Podsumowanie 9 Makroregionalnego Przeglądu z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby makroregionu północno-wschodniego

Podsumowanie 9 Makroregionalnego Przegląud z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby makroregionu południowo-zachodniego

Fotorelacja: Janusz Tomczak

a1_2aa451c5e2b2ad555f997ce29a4259d7.jpg

a2_2aa451c5e2b2ad555f997ce29a4259d7.jpg

a3_2aa451c5e2b2ad555f997ce29a4259d7.jpg

a4_2aa451c5e2b2ad555f997ce29a4259d7.jpg

a5_2aa451c5e2b2ad555f997ce29a4259d7.jpg

a6_2aa451c5e2b2ad555f997ce29a4259d7.jpg

a7_063ab8b843dda397bfac13d350a3b69b.jpg

a8_063ab8b843dda397bfac13d350a3b69b.jpg

a9_063ab8b843dda397bfac13d350a3b69b.jpg

a10_063ab8b843dda397bfac13d350a3b69b.jpg

a11_063ab8b843dda397bfac13d350a3b69b.jpg

a12_063ab8b843dda397bfac13d350a3b69b.jpg

a13_063ab8b843dda397bfac13d350a3b69b.jpg