E-Dziennik
Ogólnopolski Przegląd w Kielcach

W dniach: 18-19 marca 2011 roku odbył się kolejny już Ogólnopolski Przegląd Prac z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby dla uczniów szkół plastycznych z makroregionu południowo-wschodniego. W tym roku przegląd odbywał się w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach i brało w nim udział 11 szkół plastycznych, w tym: ZSP w Jarosławiu, ZPSP w Kielcach, ZPSP w Krakowie, PSP w Krakowie, LP w Krośnie, KPSP w Nowym Sączu, LP w Lesku, LP w Nowym Wiśniczu, ZSP w Rzeszowie, ZSP w Tarnowie i ZSP w Zakopanem. Każda ze szkół reprezentowana była przez trzech uczniów i dwóch opiekunów. Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice: Anna Grzyb kl. 3 LP - rzeźba, (nauczyciel prowadzący mgr Andrzej Mrowca), Kamila Zielińska z kl. 3 LP - rysunek, (nauczyciel prowadzący mgr Małgorzata Rosińska) i Patrycja Łatka z kl. 5 OSSP - malarstwo, (nauczyciel prowadzący mgr Ireneusz Bęc). Opiekunami grupy byli: pani Małgorzata Rosińska i pan Andrzej Mrowca. Z dumą informujemy, iż uczennice naszej szkoły zajęły pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Prac z Rysunku , Malarstwa i Rzeźby Kielce 2011. Indywidualnie, spośród 33 uczniów Kamila Zielińska zajęła 1 miejsce, Anna Grzyb 4 miejsce, a Patrycja Łatka 13 miejsce.

Kamila Zielińska i Anna Grzyb zakwalifikowały się do kolejnego etapu konkursu i będą uczestniczyły w warsztatach plastycznych pod kierunkiem nauczycieli akademickich. Będą miały możliwość zdobycia indeksu Akademii Sztuk Pięknych. Szczególne podziękowania należą się nauczycielom, którzy przygotowali uczennice do przeglądu: Małgorzacie Rosińskiej, Dorocie Bąk, Andrzejowi Mrowcy, Ireneuszowi Bęcowi. Całość przygotowań do przeglądu była koordynowana przez wicedyrektora ds. artystycznych Marka Króla.

Fotorelacja: Janusz Tomczak

1_44142d89ff31a13726e3dde4a590533d.jpg

Patrycja Łatka, kl. 5 OSSP, Kamila Zielińska i Anna Grzyb, kl. 3 LP

2_44142d89ff31a13726e3dde4a590533d.jpg

3_44142d89ff31a13726e3dde4a590533d.jpg

4_44142d89ff31a13726e3dde4a590533d.jpg

Laureatki oraz nauczyciel rysunku i malarstwa pani Małgorzata Rosińska

5_44142d89ff31a13726e3dde4a590533d.jpg

Pan Andrzej Mrowca, nauczyciel rzeźby i Anna Grzyb, kl. 3 LP

6_44142d89ff31a13726e3dde4a590533d.jpg

Głowa, autor: Anna Grzyb, kl. 3 LP

7_b3026ae964170fb2bc6839602727d168.jpg

8_b3026ae964170fb2bc6839602727d168.jpg

Ogłoszenie wyników

9_b3026ae964170fb2bc6839602727d168.jpg

10_b3026ae964170fb2bc6839602727d168.jpg

Wręczenie dyplomów

11_b3026ae964170fb2bc6839602727d168.jpg

Kamila Zielińska, kl. 3 LP (w tle jej prace)

Kamila_Zieliska_2011_c362cf50686cebe81a5cbf9e314c6762.jpg

Rys.  Kamila Zielińska, kl. 3 LP

12_b3026ae964170fb2bc6839602727d168.jpg

Anna Grzyb, kl.3 LP (w tle jej prace)

13_b3026ae964170fb2bc6839602727d168.jpg

Patrycja Łatka, kl. 5 OSSP (w tle jej prace)