E-Dziennik
Nasz Absolwent został Kapłanem!

Ks_Piotr_Kosakowski_1f256948118b07d624bec024743b0f7e.jpg

31 maja 2014r. w Królewskiej Katedrze na Wawelu kard. Stanisław Dziwisz udzielił święceń kapłańskich 22 diakonom z Archidiecezji Krakowskiej.  W gronie nowowyświęconych kapłanów jest absolwent naszej szkoły ks. Piotr Kosakowski.
1 czerwca 2014 r. ksiądz Piotr odprawił swoją pierwszą Mszę św. w swojej rodzinnej parafii w Czarnym Dunajcu, dziękując Bogu za dar kapłaństwa i za wszystkich, którzy towarzyszyli mu na drodze powołania. W uroczystości prymicyjnej uczestniczyła delegacja nauczycieli z naszej szkoły wraz z wychowawcą księdza neoprezbitera, p. Stanisławem Mardułą.