E-Dziennik
Medale Komisji Edukacji Narodowej dla naszych Nauczycieli!

Uroczystośc z okazji dnia Edukacji Narodowej dla szkolnictwa artystycznego odbyła się 18 października br. w Zamku Królewskim w Warszawie. Zasłużeni pedagodzy odebrali wówczas nagrody i odznaczenia. Dyrektorzy, nauczyciele i nauczyciele akademiccy szkolnictwa artystycznego zostali uhonorowani za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i artystycznej. Wiceminister Kultury Monika Smoleń wręczyła Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Odznaki Honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Nagrody Ministra. Prof. Tomasz Nałęcz - doradca Prezydenta RP wręczył Medale za Długoletnią Służbę, a Zbigniew Włodkowski - Podsekretarz Stanu w MEN - Medale Komisji Edukacji narodowej (źródło MKiDN).

Na wniosek dyrektora ZSP im. A. Kenara w Zakopanem Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall odznaczyła nauczycieli naszej szkoły: mgr Beatę Gajewską, mgr Danutę Sochańską, dra Ryszarda Gapskiego i mgr Andrzeja Mrowcę Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Medal ten jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, zwłaszcza w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Gratulujemy!!!

1_455756558bf167a1ff5b51bdd93afd27.jpg

2_455756558bf167a1ff5b51bdd93afd27.jpg

3_455756558bf167a1ff5b51bdd93afd27.jpg

4_455756558bf167a1ff5b51bdd93afd27.jpg