E-Dziennik
Medale KEN dla naszych Nauczycieli!

11 października 2012 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość zorganizowana przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zasłużeni pedagodzy odebrali wówczas nagrody i odznaczenia. Dyrektorzy, nauczyciele i nauczyciele akademiccy szkolnictwa artystycznego zostali uhonorowani za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i artystycznej. Wiceminister Kultury Małgorzata Omilanowska wręczyła Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Odznaki Honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Nagrody Ministra i Medale za Długoletnią Służbę, a Tadeusz Sławecki - Sekretarz Stanu w MEN - Medale Komisji Edukacji Narodowej.
Na wniosek Dyrektora ZSP im. A. Kenara w Zakopanem Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas odznaczyła nauczycieli naszej szkoły: dr Alicję Hołoga-Mardułę, mgr Danutę Sochańską, mgr Marka Król-Józagę i dra Stanisława Mardułę Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Medal ten jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, zwłaszcza w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Jednocześnie przypominamy, iż w ubiegłym roku Medalami KEN uhonorowani zostali nauczyciele ZSP im. A. Kenara w Zakopanem: mgr Beata Gajewska, dr Ryszard Gapski i mgr Andrzej Mrowca.

Gratulujemy!!!

a1_55cda5c15ef0bd1ca78d5e4b3a7124ac.jpg

a2_55cda5c15ef0bd1ca78d5e4b3a7124ac.jpg

a3_55cda5c15ef0bd1ca78d5e4b3a7124ac.jpg

a4_55cda5c15ef0bd1ca78d5e4b3a7124ac.jpg

a5_55cda5c15ef0bd1ca78d5e4b3a7124ac.jpg

a6_55cda5c15ef0bd1ca78d5e4b3a7124ac.jpg