E-Dziennik
Jesteśmy Szkołą Odkrywców Talentów !!!

SOT_2011_7ec95a7b05fcb01e3aa565a553c6b5ad_f5dd1acb8120902bd4b26b80fe9579af.jpg

Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem Szkołą Odkrywców Talentów!

Rok szkolny 2010/2011 - Rokiem Odkrywania Talentów. Dzięki tej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej wyróżnione zostały szkoły i placówki oświatowe, które w ciekawy sposób rozwijają talenty swoich uczniów. Na terenie Powiatu Tatrzańskiego tytuł Szkoły Odkrywców Talentów otrzymał Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Minister Katarzyna Hall w liście gratulacyjnym wyraziła nadzieję, że umieszczenie na polskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów naszej Szkoły przyczyni się do promocji placówki w regionie i środowisku lokalnym, do wymiany dobrych praktyk oraz przyniesie satysfakcję uczniom w osiąganiu przez nich sukcesów. Wśród wielu przedsięwzięć realizowanych przez Zespół Szkól Plastycznych w Zakopanem należą: warsztaty dziennikarskie, w ramach których uczniowie rozwijają talenty literackie, poetyckie i reporterskie oraz warsztaty artystyczne z zakresu lutnictwa, rzeźby i malarstwa. Efektem tych zajęć są liczne dokonania uczniów w ogólnopolskich konkursach, realizacja ciekawych i trudnych rekonstrukcji zabytkowych instrumentów czy konkretne projekty statuetek, instalacji i scenografii plastycznych. W kolejnych latach będziemy kontynuować programy dla uczniów szczególnie utalentowanych w różnych dziedzinach i zachęcamy do udziału w nich oraz zgłaszania nowych ciekawych propozycji.

MEN_2011_61abddd8edfd8f72c3e8743291003fe0_f5dd1acb8120902bd4b26b80fe9579af.jpg