E-Dziennik
I Miejsce w Makroregionie, Jarosław 2015!

a1_cd7884b85fbf025df351f76219f8c8e4.JPG

W dniach 12-14 marca 2015 roku odbył się X Ogólnopolski Przegląd Prac z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby dla uczniów szkół plastycznych z makroregionu południowo-wschodniego. W tym roku przegląd odbywał się Zespole Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu i brało w nim udział 10 szkół plastycznych, w tym: ZSP w Jarosławiu, ZPSP w Kielcach, ZPSP w Krakowie, LP w Krośnie, KPSP w Nowym Sączu, LP w Lesku, LP w Nowym Wiśniczu, ZSP w Rzeszowie, ZSP w Tarnowie i ZSP w Zakopanem. Każda ze szkół reprezentowana była przez trzech uczniów i dwóch opiekunów. Naszą szkołę reprezentowali: Paulina Bobak z kl. 3 LP - rysunek (nauczyciel prowadzący Dorota Bąk), Maria Majerczyk z kl. 3 LP - malarstwo (nauczyciel prowadzący Dorota Bąk) i Sylwia Marszałek również z kl. 3 LP - rzeźba (nauczyciele prowadzący Ewa Ross-Baczyńska i Andrzej Mrowca).

Uczennice reprezentujące naszą szkołę zajęły pierwsze miejsce!.

Z satysfakcją informujemy, iż Paulina Bobak zdobywając indywidualnie I miejsce i Maria Majerczyk zdobywajac III miejsce zakwalifikowały się do kolejnego etapu konkursu i będą uczestniczyć w warsztatach plastycznych pod kierunkiem nauczycieli akademickich. Uczennice mają szansę zdobycia indeksów Akademii Sztuk Pięknych.

Szczególne podziękowania należą się nauczycielom, którzy przygotowali uczennice do przeglądu: Dorocie Bąk, Ewie Ross-Baczyńskiej, Andrzejowi Mrowcy i Ireneuszowi Bęcowi.

Gratulujemy!!!

Fotorelacja: Janusz Tomczak

a2_224440d4787758cba988ac2048b5dbba.JPG

Paulina Bobak - Laureatka I Miejsca X Ogólnopolskiego Przeglądu Prac z Rysunku, Malarstwa i Rzeżby, Jarosław 2015. Dyplom Laureatce wręcza Przewodnicząca Jury prof. Maria Targońska

a3_224440d4787758cba988ac2048b5dbba.jpg

a4_224440d4787758cba988ac2048b5dbba.JPG

a5_224440d4787758cba988ac2048b5dbba.JPG

Paulina Bobak z kl. 3 LP i jej prace

a6_224440d4787758cba988ac2048b5dbba.JPG

mal.: Paulina Bobak

a7_224440d4787758cba988ac2048b5dbba.jpg

rys. Paulina Bobak

a8_224440d4787758cba988ac2048b5dbba.JPG

a9_224440d4787758cba988ac2048b5dbba.JPG

a10_224440d4787758cba988ac2048b5dbba.JPG

Maria Majerczyk - Laureatka III Miejsca X Ogólnopolskiego Przeglądu Prac z Rysunku, Malarstwa i Rzeżby, Jarosław 2015. Dyplom Laureatce wręcza Przewodnicząca Jury prof. Maria Targońska

a11_224440d4787758cba988ac2048b5dbba.jpg

a12_48c54d10c74274fa4e329f32f4ae8cc9.JPG

Maria Majerczyk i jej prace

a13_48c54d10c74274fa4e329f32f4ae8cc9.jpg

mal. Maria Majerczyk

a14_48c54d10c74274fa4e329f32f4ae8cc9.JPG

a15_48c54d10c74274fa4e329f32f4ae8cc9.JPG

a16_48c54d10c74274fa4e329f32f4ae8cc9.jpg

a17_48c54d10c74274fa4e329f32f4ae8cc9.jpg

Studium głowy, rzeźba w glinie. Autorka: Sylwia Marszałek

a18_48c54d10c74274fa4e329f32f4ae8cc9.jpg

Autorka prac: Sylwia Marszałek

a19_48c54d10c74274fa4e329f32f4ae8cc9.JPG

Sylwia Marszałek z kl. 3 LP i jej prace

a20_48c54d10c74274fa4e329f32f4ae8cc9.JPG

a21_d9b380676533c73ead330157d5af69ab.JPG

a22_d9b380676533c73ead330157d5af69ab.JPG

a23_d9b380676533c73ead330157d5af69ab.jpg

a24_d9b380676533c73ead330157d5af69ab.jpg

a25_d9b380676533c73ead330157d5af69ab.JPG

a26_d9b380676533c73ead330157d5af69ab.jpg

a27_d9b380676533c73ead330157d5af69ab.JPG

a28_d9b380676533c73ead330157d5af69ab.jpg

a29_d9b380676533c73ead330157d5af69ab.JPG

a30_d9b380676533c73ead330157d5af69ab.JPG

a31_113c6668f5eef1b21dc7b28ca2cff340.jpg

a32_113c6668f5eef1b21dc7b28ca2cff340.JPG

a33_113c6668f5eef1b21dc7b28ca2cff340.JPG

a34_113c6668f5eef1b21dc7b28ca2cff340.JPG

a35_113c6668f5eef1b21dc7b28ca2cff340.jpg

a36_113c6668f5eef1b21dc7b28ca2cff340.JPG

Uczennice z ZSP w Rzeszowie

a37_113c6668f5eef1b21dc7b28ca2cff340.JPG

a38_113c6668f5eef1b21dc7b28ca2cff340.JPG

a39_113c6668f5eef1b21dc7b28ca2cff340.JPG

a40_113c6668f5eef1b21dc7b28ca2cff340.JPG

a41_abce78b39a7f2f4b4f5f47429da2fc8b.JPG

a42_abce78b39a7f2f4b4f5f47429da2fc8b.JPG