E-Dziennik
Egzaminy wstępne 2015

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH
DO KL. 1 LP W ZSP IM. A. KENARA W ZAKOPANEM
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

1. BAZARNIK EWA
2. BRYJA ANGELIKA MAGDALENA
3. BUDZ JULIA IRENA
4. CHILECKI PAWEŁ
5. CHOWANIEC ALEKSANDRA EMILIA
6. DYCZKO KAROLINA
7. GALICA JAN MIKOŁAJ
8. GĄSIENICA-KOŚCIELNY SYLWIA
9. GRZESIAK MARTA
10. JARZYŃSKA DAGMARA
11. JURA BARTOSZ ROMAN
12. KUBOWICZ ALEKSANDRA KINGA
13. KURAŃDA PAULINA
14. MADEJ SIMONA MARIA
15. MARCISZ ALEKSANDRA ANNA
16. MIŚKOWIEC HONORATA
17. MIŚKOWIEC NATALIA
18. MŁYNARCZYK PAWEŁ
19. MOŻDŻEŃ  KAROLINA
20. PLUCIŃSKA ADRIANA MARIA
21. PRZYBYŁA   ADA   RENATA
22. RZĄSA FRANCISZEK ANTONI
23. SKUPIEŃ  JOANNA BARBARA
24. SKUPIEŃ  OLIWIA JOANNA
25. SKURATOWICZ JULIA ŁUCJA
26. STEFANIAK PAWEŁ KRZYSZTOF
27. STUDNICKA BIANKA JULIA
28. WYKRĘT BEATA EWA
29. ZIEMLIŃSKA ALICJA JANINA

Uwaga!!!
Kandydaci proszeni są o dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz wyników egzaminu gimnazjalnego w terminie do trzech dni po zakończeniu roku szkolnego. Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy osób przyjętych do klasy I LP.

Zakopane, 9 czerwca 2015 r.

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO KL. 1 OSSP W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

1. CZERNIK KAROLINA MARIA
2. DUDZIK DAWID PIOTR
3. FLOREK ZUZANNA
4. GIBAŁA JUSTYNA   HELENA
5. GIL JOANNA
6. GLIWA KAMILA
7. GOCAŁ  KATARZYNA ANNA
8. GOCAŁ  KLAUDIA PAULINA
9. GRZESIAK KATARZYNA
10. KNAPIK BOŻENA HONORATA
11. KOLASA DANUTA
12. KORDACZKA DOMINIK
13. LECHOWICZ ALICJA
14. ŁUSZCZEK - BIEŃ  ZUZANNA
15. ORAWIEC SZYMON MAREK
16. PAWLICA NATAN LEONARD
17. POLAK SARA GABRIELA
18. POLAK OLIWIA JADWIGA
19. SKUPIEŃ  ADRIANNA MARIA
20. STYRCZULA-MAŚNIAK SZYMON
21. WAJDA JULIANNA
22. WOJTYCZKO JAKUB PAWEŁ

Uwaga!!!
Kandydaci proszeni są o dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po 6-tej klasie w terminie do trzech dni po zakończeniu roku szkolnego. Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy osób przyjętych do klasy I OSSP.

Zakopane, 9 czerwca 2015 r.