E-Dziennik
Egzamin wstępny 2013

3 czerwca w naszej szkole został przeprowadzony egzamin wstępny dla kandydatów do klasy pierwszej 4-letniego Liceum Plastycznego. Egzamin praktyczny dotyczył rysunku, malarstwa oraz rzeźby. 4 czerwca przeprowadzony został również egzamin wstępny dla kandydatów do klasy pierwszej 6-letniej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych. Egzamin do gimnazjum dotyczył rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej. Dodatkowo wszyscy kandydaci do naszej szkoły wypełniali testy w których znalazły się zagadnienia z historii sztuki i kultury.

a1_41193e538003e2c6cf7d849468a101d2.jpg

Lista osób przyjętych do kl. 1 OSSP w roku szkolnym 2013/2014

1. Albrzykowska Karolina Maria
2. Bieniara Maksymilian Piotr
3. Brzyzek Monika
4. Doleżuchowicz Ewa Jadwiga
5. Du’Bois Aleksander Benoit
6. Gąsienica-Roj Karolina
7. Gizicka Laura
8. Grabowska Julia Maria
9. Hędrzak Aleksandra Natalia
10. Iwaniec Sylwia
11. Karpęcka Karolina
12. Król-Józaga Agnieszka
13. Lis Julia Klaudia
14. Łaś Małgorzata
15. Nowak Anna Maria
16. Pawlikowska Marta
17. Pieróg Marta Maria
18. Pierz Alicja Zuzanna
19. Podleśny Rufin Lech
20. Rodziewicz Paulina
21. Spera Katarzyna
22. Staszel Izabela Anna
23. Tworek Monika Elżbieta
24. Zawodniak Karolina

Uwaga !!!
Kandydaci proszeni są o dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po 6-tej klasie w terminie do trzech dni po zakończeniu roku szkolnego. Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy osób przyjętych do klasy I OSSP.

Zakopane, 12 czerwca 2013 r.

Lista osób przyjętych do kl. 1 LP w roku szkolnym 2013/2014

1. Batkiewicz Wiktoria Natalia
2. Borkowska Karolina Maria
3. Bryniczka Wiktoria Oksana
4. Budz Marcelina Maria
5. Chryczyk Paweł
6. Gabryś Jan Paweł
7. Gałowicz Alina Agnieszka
8. Grywalski Marcin
9. Jania Jagoda Joanna
10. Jurek Magdalena Maria
11. Kapiarz Wiktoria
12. Korpyta Krystyna
13. Kurek Justyna
14. Łabunowicz Anna Maria
15. Marszałek Monika Justyna
16. Sobczak Janina
17. Szaflarska Pamela Monika
18. Tylka Marzena Anna
19. Urbaniak Andrzej
20. Wrona Bartłomiej
21. Zembol Magdalena
22. Ziębińska Agnieszka Urszula

Uwaga !!!
Kandydaci proszeni są o dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej w terminie do trzech dni po zakończeniu roku szkolnego. Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy osób przyjętych do klasy I LP.

Zakopane, 13 czerwca 2013 r.

a2_41193e538003e2c6cf7d849468a101d2.jpg

a3_41193e538003e2c6cf7d849468a101d2.jpg

a4_41193e538003e2c6cf7d849468a101d2.jpg

a5_41193e538003e2c6cf7d849468a101d2.jpg

a6_41193e538003e2c6cf7d849468a101d2.jpg

a7_41193e538003e2c6cf7d849468a101d2.jpg

a8_41193e538003e2c6cf7d849468a101d2.jpg

a9_41193e538003e2c6cf7d849468a101d2.jpg

a10_41193e538003e2c6cf7d849468a101d2.jpg

a11_e5f16802dc9ad3b9604747f9d11e4c62.jpg

a12_e5f16802dc9ad3b9604747f9d11e4c62.jpg

a13_e5f16802dc9ad3b9604747f9d11e4c62.jpg

a14_e5f16802dc9ad3b9604747f9d11e4c62.jpg

a15_e5f16802dc9ad3b9604747f9d11e4c62.jpg

a16_e5f16802dc9ad3b9604747f9d11e4c62.jpg

a17_e5f16802dc9ad3b9604747f9d11e4c62.jpg

a18_e5f16802dc9ad3b9604747f9d11e4c62.jpg

a19_e5f16802dc9ad3b9604747f9d11e4c62.jpg

a20_e5f16802dc9ad3b9604747f9d11e4c62.jpg