E-Dziennik
Dzień Projektów Edukacyjnych 2012

a1_e34b1310d5231bc8af158eb95c089976.jpg

Aby zapewnić efektywne wdrożenie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku, które nakłada na uczniów gimnazjum obowiązek realizacji projektu edukacyjnego, 1 czerwca 2012 roku po raz drugi zorganizowaliśmy w naszej szkole Dzień Projektów Edukacyjnych. Uczniowie klasy II Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych mogli zaprezentować efekty swojej kilkumiesięcznej pracy przed szerokim audytorium, w skład którego weszli uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja Zespołu Szkół Plastycznych.

W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie realizowali projekty o następującej tematyce: „TOPR - dawniej i dziś” (Mateusz Staszel, Michał Kadłub, Krzysztof Kuros), „ Działalność tatrzańskich kurierów w czasie okupacji i po II wojnie światowej” (Zuzanna Scechura, Mia Wróblewska, Magdalena Stala, Natalia Wirmańska), „Śladami dawnych filozofów” (Rita Curlej, Mateusz Parządka, Klaudia Porzuczek, Witold Socha), „Zakopane en francais - Zakopane po francusku” (Maria Lis, Zuzanna Dudzińska, Aleksandra Gabryś, Maciej Przybył), „Moje gimnazjum w liczbach” (Andrzej Gut, Filip Jaworski, Andrzej Urbaniak).

Najpierw efekty swoich działań zaprezentowała grupa pani Agnieszki Wójcik-Marduły. Uczniowie pokazali wykonaną przez siebie makietę Zakopanego, na której zaznaczono trasę wiodącą od Zespołu Szkół Plastycznych do dworca kolejowego. Przebieg trasy ilustrował film nakręcony przez uczniów w języku francuskim. Grupa przygotowała ponadto cztery prezentacje (również w języku Moliera), które dotyczyły stolicy Tatr. W czasie poszczególnych wystąpień można było skosztować przygotowanego poczęstunku o charakterze (jakże by inaczej!) regionalnym.

Później grupa, nad którą opiekę sprawował Paweł Wrzesień, zaprezentowała wykonaną przez siebie grę planszową o tematyce związanej z kulturą (filozofia, literatura, mitologia, sztuka) starożytnej Grecji. Poszczególni uczniowie opowiedzieli o procesie powstawania gry oraz znajdujących się w pudełku rekwizytach (bogato zdobiona plansza z elementami przestrzennymi, żetony w kształcie antycznych oboli, pionki z wizerunkami filozofów, gipsowe figurki itp.), a także przedstawili zasady rozgrywki oraz multimedialną prezentację poświęconą tematyce gry. Następnie chętni uczniowie z innych klas rozpoczęli zabawę z przygotowaną grą planszową, wykazując się w czasie rozgrywki stosownymi umiejętnościami oraz wiedzą z zakresu języka polskiego, historii i historii sztuki.

Z kolei grupa pani Magdaleny Osmolik przedstawiła w sposób niezwykle interesujący i dowcipny wyniki przeprowadzonych w naszej szkole badań statystycznych. Badania miały pokazać wizerunek statystycznego ucznia naszego gimnazjum, m.in. jego upodobania, zainteresowania i cechy fizyczne. Uczniowie przeprowadzili wśród swoich kolegów i koleżanek ankietę, której wyniki opracowali statystycznie i przedstawili w formie prezentacji, wykresów, diagramów, zabawnych rysunków i rzeźb.

Pierwsza grupa pani Beaty Gajewskiej przygotowała wystawę poświęconą działalności kurierów tatrzańskich. Na wystawie zgromadzono wiele cennych eksponatów, m.in. stare fotografie i dokumenty, dawny sprzęt narciarski i wspinaczkowy. Uczniowie przygotowali ponadto niezwykłą makietę Tatr, na której zaznaczono szlaki i miejsca związane z działalnością poszczególnych bohaterów projektu. Biografie najsłynniejszych kurierów tatrzańskich grupa zaprezentowała w formie obszernych i interesujących plakatów.

Z kolei druga grupa pani Beaty Gajewskiej przygotowała obszerną prezentację multimedialną na temat Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zaznajamiając zgromadzoną publiczność z historią, obecną działalnością i strukturą organizacyjną tej niezwykle istotnej instytucji. Prezentacja uczniów zawierała mnóstwo interesujących informacji, anegdot i zdjęć, a ponadto wzbogacona była projekcją filmową.

W ten sposób wszyscy uczniowie klasy II OSSP zakończyli realizację obowiązkowych projektów edukacyjnych. Pozytywna reakcja zgromadzonej publiczności świadczy o tym, że każdy z nich wykazał się szczególnym zaangażowaniem twórczym, zaś wykonana przez klasę II praca była sumienna, rzetelna i przyniosła oczekiwane rezultaty.

Tekst: Paweł Wrzesień
Foto.: Ziemowit Stańco

a2_e34b1310d5231bc8af158eb95c089976.jpg

a3_e34b1310d5231bc8af158eb95c089976.jpg

a4_e34b1310d5231bc8af158eb95c089976.jpg

a5_e34b1310d5231bc8af158eb95c089976.jpg

a6_e34b1310d5231bc8af158eb95c089976.jpg

a7_e34b1310d5231bc8af158eb95c089976.jpg

a8_04a78386c3a2c74f8efef8d9369855b6.jpg

a9_04a78386c3a2c74f8efef8d9369855b6.jpg

a10_04a78386c3a2c74f8efef8d9369855b6.jpg

a11_04a78386c3a2c74f8efef8d9369855b6.jpg

a12_04a78386c3a2c74f8efef8d9369855b6.jpg

a13_04a78386c3a2c74f8efef8d9369855b6.jpg

a14_3adf085726506dabcc4c8f45da419fdc.jpg

a15_3adf085726506dabcc4c8f45da419fdc.jpg

a16_3adf085726506dabcc4c8f45da419fdc.jpg

a17_3adf085726506dabcc4c8f45da419fdc.jpg

a18_3adf085726506dabcc4c8f45da419fdc.jpg

a19_3adf085726506dabcc4c8f45da419fdc.jpg

a20_3adf085726506dabcc4c8f45da419fdc.jpg

a21_456dd35e7d0b8a518cc0e3e692c89fe1.jpg

a22_456dd35e7d0b8a518cc0e3e692c89fe1.jpg