E-Dziennik
Dzień Projektów Edukacyjnych

Aby zapewnić efektywne wdrożenie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku, które nakłada na uczniów gimnazjum obowiązek realizacji projektu edukacyjnego, 1 czerwca 2011 roku zorganizowaliśmy w naszej szkole Dzień Projektów Edukacyjnych. Uczniowie klasy II Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych mogli zaprezentować efekty swojej kilkumiesięcznej pracy przed szerokim audytorium, w skład którego weszli: uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Plastycznych, pani Alicja Hołoga-Marduła, pan Marek Król oraz gość honorowy, pani Zofia Karpiel.
W roku szkolnym 2010/2011uczniowie realizowali projekty o następującej tematyce: „TOPR - dawniej i dziś” (Marcel Rosiński, Jan Kukuc, Patryk Bieniara i Adam Pawlik), „Brzydkie, ładne Zakopane” (Joanna Śliwińska, Andrzej Król-Muma, Patryk Lis, Kamil Galica, Kamil Bukowski), „Mój wymarzony dom” (Agata Kułach, Katarzyna Przybyło, Katarzyna Staszel, Eliza Lingo i Magdalena Hyła), „Młodzieżowa moda folkowa” (Edyta Klaper, Żaneta Kukuc, Olga Witosz, Natalia Boczkowska-Janik).
Najpierw efekty swoich działań zaprezentowała grupa, nad którą opiekę sprawowała pani Magdalena Osmolik. Uczniowie pokazali wykonaną przez siebie makietę wymarzonego domu oraz różnorodną dokumentację związaną z jego budową (kosztorys, plan architektoniczny, komputerowe wizualizacje itp.) oraz odpowiadali na pytania publiczności dotyczące pracy nad projektem „Mój wymarzony dom”.
Z kolei grupa pani Agnieszki Rokickiej i pani Ewy Ross-Baczyńskiej opowiedziała o kolejnych etapach przygotowań do realizacji swojego projektu (rozmowy z osobami związanymi z lokalną tradycją, redagowanie reportażu na temat strojów regionalnych, projektowanie i własnoręczne szycie oryginalnych ubrań), po czym zaprezentowała wykonane zdjęcia i projekty strojów inspirowanych folklorem. Wystąpienie tej grupy zakończyło się pokazem mody folkowej oraz rozmową ze zgromadzoną publicznością na temat projektu.
Grupa, nad którą opiekę sprawowali pan Ireneusz Bęc i pan Wojciech Hyc, zaprezentowała wystawę swoich prac projektowych. Zadaniem uczniów było wykonanie cyklu zdjęć, które zobrazują antynomiczny charakter Zakopanego, czyli miasta, które uznawane jest za niezwykłą atrakcję turystyczną, a zarazem miejsca, które boryka się z wieloma problemami o charakterze społecznym, architektonicznym czy ekologicznym. Każde ze zgromadzonych na wystawie zdjęć opatrzone było stosownym komentarzem uczniowskim.
Grupa pani Beaty Gajewskiej przygotowała obszerną prezentację multimedialną na temat Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zaznajamiając zgromadzoną publiczność z historią, obecną działalnością i strukturą organizacyjną tej niezwykle istotnej instytucji. Prezentacja uczniów zawierała mnóstwo interesujących informacji, anegdot i zdjęć, a ponadto wzbogacona była projekcją filmową.
W ten sposób wszyscy uczniowie klasy II OSSP zakończyli realizację obowiązkowych projektów edukacyjnych. Pozytywna reakcja zgromadzonej publiczności świadczy o tym, że każdy z nich wykazał się szczególnym zaangażowaniem twórczym, zaś wykonana przez klasę II praca była sumienna, rzetelna i przyniosła oczekiwane rezultaty.

Tekst: Paweł Wrzesień

Foto: Michał Ptak, kl. 5 OSSP

1a_d6c840ae8d0ed452db6a0e21f5362b1c.jpg

2a_d6c840ae8d0ed452db6a0e21f5362b1c.jpg

3a_d6c840ae8d0ed452db6a0e21f5362b1c.jpg

5a_d6c840ae8d0ed452db6a0e21f5362b1c.jpg

6a_d6c840ae8d0ed452db6a0e21f5362b1c.jpg

7a_d6c840ae8d0ed452db6a0e21f5362b1c.jpg

8a_e81a379f26e937a064176c28356d397b.jpg

9a_e81a379f26e937a064176c28356d397b.jpg

11a_e81a379f26e937a064176c28356d397b.jpg

12a_e81a379f26e937a064176c28356d397b.jpg

13a_1a62f633355633f7c70da8d817cbfcc0.jpg

14a_1a62f633355633f7c70da8d817cbfcc0.jpg

15a_1a62f633355633f7c70da8d817cbfcc0.jpg