E-Dziennik
Artyści & Matematycy

a1_dc491011525ecf9b61fcc57667c64166.JPG

Postanowiliśmy ten rok w naszej szkole uczynić “Rokiem matematyki”. Nie ma to związku z żadną rocznicą. A więc skąd ten pomysł? Skłoniły nas do tego przeciętne wyniki matur i egzaminu gimnazjalnego w zakresie matematyki, oraz niechęć uczniów do jakiejkolwiek wiedzy powiązanej z tym przedmiotem.
W ramach obchodów naszego roku z matematyką zaplanowaliśmy cykl wykładów, na których zaproszeni goście, autorytety w tej dziedzinie, pokażą uczniom, że matematyka to nie tylko punkt na tygodniowym planie lekcji i nie tylko obowiązkowy przedmiot maturalny.
Na pierwszy wykład udało się nam zaprosić pana Zdzisława Pogodę, doktora matematyki, wykładowcę Uniwersytetu Jagiellońskiego, autora wielu książek popularnonaukowych przybliżających królową nauk zwykłym zjadaczom chleba. 12 lutego 2015 odbyła się zatem prelekcja Pana Pogody poświęcona związkom matematyki z różnymi dziedzinami sztuki.
Matematyka i sztuka mają ze sobą wiele wspólnego. Tomasz z Akwinu twierdził, że “ludzkie zmysły znajdują przyjemność w kontakcie z przedmiotami zachowującymi właściwe proporcje” , stosujemy więc złoty podział i perspektywę. Wiele akcentów matematycznych odnajdujemy również w malarstwie i grafice: słynna „Melancholia” Albrechta Dürera, „Wstęga Möbiusa” Mauritsa Cornelisa Eschera. Anamofrozy, fraktale, wielościany ...
O tym właśnie, w sposób niezwykle interesujący, mówił doktor Pogoda.

Fot.: Janusz Tomczak

a2_dc491011525ecf9b61fcc57667c64166.JPG

a3_dc491011525ecf9b61fcc57667c64166.JPG

a4_dc491011525ecf9b61fcc57667c64166.JPG

a5_dc491011525ecf9b61fcc57667c64166.JPG

a6_dc491011525ecf9b61fcc57667c64166.JPG

a7_dc491011525ecf9b61fcc57667c64166.JPG

a8_dc491011525ecf9b61fcc57667c64166.JPG

a9_dc491011525ecf9b61fcc57667c64166.JPG

a10_dc491011525ecf9b61fcc57667c64166.JPG

a11_dc491011525ecf9b61fcc57667c64166.JPG

a12_dc491011525ecf9b61fcc57667c64166.JPG