E-Dziennik
6 Międzynarodowe Sympozjum Lutnicze

W dniach 12 - 14 maja odbywał się w Poznaniu 12 Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. H, Wieniawskiego. W ramach konkursu Związek Polskich Artystów Lutników zorganizował 6 Międzynarodowe Sympozjum Lutnicze, na którym referaty wygłosili: Patrick Robin z Francji: „Projektowanie i metody wykonania instrumentu lutniczego”, Roger Hargrave z Wielkiej Brytanii: „Wszystkie drogi prowadzą przez Cremonę - o sztuce identyfikacji instrumentów”, Bartłomiej Marduła: „Nowatorskie rozwiązania stylistyczne w twórczości Tomasza Panufnika” oraz Alicja Hołoga - Marduła i Stanisław Marduła: „Franciszek Marduła - lutnik, pedagog, sportowiec”. Ostatni referat prezentował sylwetkę niedawno zmarłego nestora światowego lutnictwa, jednego z najwybitniejszych twórców drugiej połowy XX wieku, o którym napisano wiele artykułów, wygłoszono wiele referatów, ale żadne z nich nie przedstawiały Jego osoby w kontekście czasów, w jakich tworzył, uprawiał wyczynowo sport czy zajmował się szkoleniem młodych kadr przyszłych lutników. Sympozjum towarzyszyła wystawa instrumentów Franciszka Marduły i pamiątek rodzinnych przedstawiających jego dokonania artystyczne, sportowe i pedagogiczne. Referat wywołał wielkie emocje nie tylko u tych uczestników, którzy znali osobiście Franciszka Mardułę ale i u zagranicznych gości i uczestników Konkursu. Warto podkreślić, że Bartłomiej Marduła, który prezentował sylwetkę Tomasza Panufnika jest absolwentem naszej szkoły a jego referat wzbudził duże zainteresowanie uczestników sympozjum.  Sympozjum zakończyło się koncertem na instrumentach Tomasza Panufnika - Kwartet „POLONIA” i Franciszka Marduły na których grali absolwenci naszej szkoły; złóbcoki - Bartłomiej Marduła, skrzypce - Wojciech Łukasz, basy - Marek Tkaczyk.

1_59b4f5d85f3092fd3b9a8bf262087bb6.jpg

2_59b4f5d85f3092fd3b9a8bf262087bb6.jpg

3_8ef530add19db0d5b6a4f6ed6c37c6dc.jpg

4_59b4f5d85f3092fd3b9a8bf262087bb6.jpg

5_59b4f5d85f3092fd3b9a8bf262087bb6.jpg

6_59b4f5d85f3092fd3b9a8bf262087bb6.jpg

7_59b4f5d85f3092fd3b9a8bf262087bb6.jpg

8_59b4f5d85f3092fd3b9a8bf262087bb6.jpg

9_59b4f5d85f3092fd3b9a8bf262087bb6.jpg

10_59b4f5d85f3092fd3b9a8bf262087bb6.jpg