E-Dziennik
50-lecie pracy twórczej Arkadiusza Walocha

Z okazji 50-lecia pracy twórczej

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych

im. Antoniego Kenara w Zakopanem składają Panu

Arkadiuszowi Walochowi
wieloletniemu profesorowi naszej szkoły,

najserdeczniejsze życzenia dalszych sukcesów artystycznych

oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Fot.: Bożena Gąsienica, “Dziennik Polski”

1_115e6f536df7506ffed2c1eebacf3860.jpg

2_b696aa5585f36e2f8416e4e3f514e0e1.jpg

3_0b73388db450d0dda80242b649a3e426.jpg

4_0a95e5b1f300981efab1babae12161fe.jpg

5_1273ccf226113802dae6c6d8aee0f110.jpg

Fot.: Marek Król-Józaga

6_83d6abc12278a4db9362ac0bc0df83e7.jpg

7_99bbb439ca1b9caa4677eaff442cc6c6.jpg

8_b43006e69937241d765b640c3bfbba3b.jpg

9_93b1f705a4c9bb1aa3ccf0179a3b2f0b.jpg

10_b02f9e331931657819ef013e2acfd61d.jpg

11_fa368232befc122e93a95ef8b1219c05.jpg

12_d3e96c3b667ca0383d987ed4ccf39a96.jpg

13_33689ad1f612870c450ab06ec61404b8.jpg

16_3a252cb8de8bb0f3c0af9087107e4ce1.jpg

17_52a17cff9319c41a969b78da6852f41b.jpg

18_b2fae2efe3dc09dd4d9f8f4a6cddbbd3.jpg

19_edab05bb8146f4efbecff470a48acc75.jpg